Je virgule zázračný, magický předmět? A která je lepší? Takto se lidé často ptají. Odpověď je jednoduchá. Virgule není zázračný předmět, je to pomůcka. Bez interakce s tělem člověka neukáže nic. Virgule, stejně jako kyvadlo, je taková prodloužená ručička intuice člověka, která zviditelňuje, znázorňuje, ukazuje navenek velmi jemnou, nepostřehnutelnou reakci našeho organismu na změny v okolním prostoru. Může se jednat o vodu, podzemní dutiny, horniny, energie, směry umístění věcí, ale také o informační údaje o vhodných potravinách, léčebných látkách, osobách atd. Z toho důvodu na materiálu a provedení virgule nezáleží. Je to spíš věc osobního vkusu a zvyku, nikoli funkčnosti. Račte si vybrat...