Vaše objednávka byla odeslána Plain

Bombastus
Dobrý den [{ $order->oxorder__oxbillsal->value }] [{ $order->oxorder__oxbillfname->value }] [{ $order->oxorder__oxbilllname->value }], naše oddělení obchodu právě odeslalo následující produkt.