Váš účet je aktivní Plain

Bombastus
Dobrý den, [{ $user->oxuser__oxsal->value|oxmultilangsal }] [{ $user->oxuser__oxfname->value }] [{ $user->oxuser__oxlname->value }], Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit! Váš [{ $shop->oxshops__oxname->value }] tým