Symboly Bohyně Matky

Bombastus
Symboly Bohyně Matky

Měsíc a oceán (voda). To jsou dávné symboly Velké Bohyně Matky. Je mírná, je hluboká, bezedná, nekonečná, všeobjímající, konejšící, očišťující, život dávající a udržující. Je to síla ženské podstaty. Ona vidí, stále bdí. Nic nesoudí, ale všechno přijímá, všemu dává možnost Být. Ona vidí každou bytost i s její minulostí, přítomností a budoucností a ví, že vše, co je, se vyvíjí dle plánu tak, aby se znovu navrátilo celistvé do Podstaty, spojilo se s Božstvím. S Duchovním světem. Není dobré ani špatné, vše jen Je, na cestě svého rozvoje. A aby se cokoliv rozvíjelo, je zapotřebí zalévat to Láskou. Protože to Láska otevírá srdce každé bytosti, to Láska opravdu proměňuje. Ona je životadárnou vláhou. Bohyně Matka, to je síla Boží Lásky. Ona hledí a vidí. Ona proudí a stále dává. Je pevná sama v sobě. Nebojuje, protože není proti čemu...

Myslíš ty stíny, co se právě teď mihly na hladině Její bezedné studny? Hleď, ještě chvíli a spatříš, že pominou. Vše pomine. Jediné, co opravdu stále věčně Je a co má jedině opravdovou sílu - je Láska. Láska je síla, je to cesta i Pravda. Láska je život. To Ona otevírá ducha člověka a dává mu Poznání - jako celostní pochopení, aby duch mohl dále růst do Pravdy a aby jeho Láska byla hlubší. Poznání ducha násobí Lásku. Je to cesta k Bohu. Cesta ke spojení se Stvořitelem, s Duchovním světem. Je to návrat Domů, do Jednoty, do říše Lásky. Od semínka - až do Podstaty, Ona provází. Bohyně Matka...

 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli
[{ include file=inc/bookmarks.tpl }]