Amulety egyptské

Isis, Horus, Anch - ženská tvořivá podstata, nesmrtelné vědomí a egyptský kříž, to jsou právem nejoblíbenější egyptské amulety. Isis je Síla, průvodkyně člověka, jdoucího po cestě od nejnižší úrovně vědomí (původní animality) do vyšších stupňů uvědomění až ke konečné realizaci - osvícení, osvobození Ducha. Tento stav zpodobňuje její syn Horus. Horus připomíná nutnost zdokonalování a růstu, nutnost nalézt a pozvednout svou duchovní podstatu, žít duchovním věčným (ne pomíjivým materiálním) světem. Vyzývá nás, abychom na vše, co děláme, nahlíželi z vyšší perspektivy - z perspektivy duchovního světa, světa věčnosti. Více o egyptské symbolice naleznete v článcích Isis a Horus.

Stav