Soška mosaz / bronz - Kosmická Matka Nüwa

Připraveno k odeslání
4.864 Kč
Kód: FO-S-NUW
Kategorie: Sochy, sošky
Líbí se vám tento produkt? Sdílejte jej se svými přáteli.

Popis

Nüwa - Matka - prarodička
Ve staročínské mytologii je archaické ženské božstvo Matka - prarodička Nüwa (Njujva; žena, která lehce vklouzne do jiného světa jako voda; má spojení s pozemským a nebeským světem). V legendách ji nazývali stvořitelkou všech věcí a lidí. Přičemž podle pověsti jako první stvořila holčičku, když se dívala na svůj odraz ve vodě, a potom už mnoho dalších smrtelných mužů a žen. Když spojila muže a ženy, přiměla je tak prodloužit jejich rod samostatně a uložila jim povinnost vychovávat děti. V kosmogonii jihovýchodní Číny jí přisuzovali hlavní roli tvůrčího božstva. Mělo se za to, že měla nadpřirozené schopnosti a za jeden den se mohla 70 krát převtělit. Je to dozvuk Znalostí o 72 dimenzích, toho že božstvo tvoří ze 72. a z 1. dimenze, a tyto změny působí na ostatních 70 dimenzí. Spojovali ji s vítězstvím nad černým drakem (byl ztělesněním nečisté síly), s obnovou kosmické rovnováhy, která byla narušena v důsledku katastrofy, při které byly zbořeny čtyři přerozdělení země.

Navíc právě této tvořivé božské ženské bytosti je vlastní modrozelená barva. V mytologii různých národů ztělesňovala živel vody a ženskou kosmickou podstatu. Je to zvláštní barva, která ukazuje na určité úspěchy v duchovních praktikách. Podrobněji o ní promluvím o něco později. Teď jen zdůrazním, že dokonce i v tradičních představách Číňanů představuje zelenomodrá část světelného spektra jednotný celek a označuje se hieroglyfy, které v sobě spojují význam „zelený“ a „modrý“.

Matka - prarodička Nüwa se často zobrazovala ve dvojici se stejnou bytostí Fu-xi (Fuxi), měla trup člověka a ocas hada místo nohou. Přičemž jejich těla byla propletena. Lidé, kteří neměli sakrální znalosti, vykládali takové propletení jako partnerskou blízkost. Ve skutečnosti v mnoha případech, zejména v dávných zřetelně vysledovat předávání Znalostí o světě a také o meditativních nástrojích, jež jsou využívány člověkem k dosažení vyššího duchovního stavu. Jejich symbolika byla často spojena s kruhem a čtvercem.

                         Prarodiče světa a člověka - Nüwa a Fu-xi  
(Obrázek 11 – prarodiče světa a člověka – Nüwa a Fu-xi podle staročínské mytologie. Vyobrazení na hedvábí, 7.století n.l., Turfan, provincie Sin – Tiang. Artefakt vědci našli v roce 1928).


Na obrázku je Matka - prarodička Nüwa a kulturní hrdina Fu-xi. Jejich těla jsou spirálovitě propletena a tvoří tři a půl ohybu. V kontextu tohoto obrázku zobrazuje tento symbol znalosti, jak o spirálovité struktuře Vesmíru, tak i o meditativní technice, při níž člověk dosahuje jednoho ze stupňů zdokonalení – stavu duchovního prosvětlení (probuzení a pozvednutí „Hada Kundaliní“ stočeného v tři a půl ohybu ze spodní části páteře ke Korunní čakře). Okolo Nüwa a Fu-xi je zobrazeno 72 různě velkých a různě tvarovaných „vzduchových bublin“ jakožto označení 72 dimenzí ve Vesmíru. Toto je konkrétně prezentováno v podobě sedmdesátijedna menších „bublin“ a jedné (72.) umístěné mezi „hadími ocasy“. Ta poslední je největší a svým vnitřním uspořádáním nejsložitější. Mezi lidskými obličeji „prarodičů“ jsou umístěny čtyři dimenze, což odkazuje na dimenze, jež jsou pro člověka základní (trojrozměrný prostor a čas, v nichž je zrozena a žije Osobnost člověka, když činí svoji volbu), a také čtyři hlavní Bytosti člověka spojené s jinými dimenzemi. Nad hlavami božstev se nachází kruh, uvnitř něho je ptačí pařátek s drápky, což ukazuje na spojení s výlučně jiným prostředím – nebeským (duchovním) světem.

Zakladatel civilizace, kulturní hrdina Fu-xi, kterého podle legendy považovali za bratra a později i za muže Nüwa, v sobě také spojoval čtyři ptáky a hady. Ačkoli dříve, když ještě byl hrdinou eposu plemen, byl zobrazován právě v ptačí podobě a byl uctíván jako božstvo Východu. Mimochodem jeho jméno označuje „ten, který nalíčil past na obětní zvířata“. O Fu-xi, jak jsem už říkal, se dochovala vyprávění jako o prvním, kdo vytvořil hieroglyfické písmo (znakové písmo). A teprve mnohem později ho začali nazývat „dračí“ a spojovat ho v legendách s drakem-lun a s „dračími principy“.

Je tu ale ještě jedna zajímavá věc. Pro starou čínskou mytologii jsou typické různé kosmologické mýty, včetně těch o stvoření uspořádaného světa díky božské ženské podstatě (silám Allatu). Ale co je zdůrazňováno dnes? Dnešní svět ví, že základem čínské mytologie a filozofie je princip „Jing-Jang“, tedy mýtus o vzniku světa jako boje dvou podstat, „z jedné strany vyvolávajících pobouření, z druhé strany obnovujících vyšší harmonii bytí“. Jak říkají současní filozofové: „princip myšlenky dynamické rovnováhy alternativních tendencí“. Jinými slovy, v dnešním světě nové generace už nevědí o prvotní mytologii, kde jsou zmínky o počátku zrodu světa díky duchovním silám, o jeho uspořádání božskou ženskou podstatou. „Základní“ čínská filozofie začíná hned potvrzením myšlenky duality světa, jednoty a boje dvou opačných podstat, tedy od etapy projevení se materiálního světa, sil Živočišného rozumu a jejich „boje“ s tvořivou božskou podstatou. Otázka je, proč je dnes po celém světě rozšířen právě tento mýtus a je potvrzován právě tento převládající princip? Domnívám se, že moudrým lidem nedá velkou práci najít odpověď na tuto otázku a to tím spíš, když mají základní znalosti.

Text pochází z encyklopedie Prapůvodních Znalostí, z knihy AllatRa (str.257), kde se dozvíte více o spirálovité struktuře Vesmíru, o hlavní tvořivé síle ženské podstaty, uspořádání tohoto světa, energetické struktuře člověka, duchovní cestě a mnohé další velice inspirativní informace.
 

Materiál
slitina mosazu a bronzu

Výška x šířka
18,5 x 11 cm

Hmotnost
710 g

Původ
Sošku jsme přivezli z Číny, je vyrobena na zakázku. Skladem je jeden exemplář.

 

Facebook komentáře

Štítky