Soška anděla - láska andělů nás obklopuje a chrání

Omlouváme se, toto zboží je vyprodáno. Co nejdříve je doplníme.
755 Kč
Kód: HT-AS8365
Kategorie: Andělé sošky
Líbí se vám tento produkt? Sdílejte jej se svými přáteli.

Popis

Andělské světlo a láska nás provází
Tato překrásná soška anděla symbolizuje univerzální lásku a světlo, ze kterého jsme vzešli a jímž jsme po celou dobu svého života na Zemi obklopeni. Všechny bytosti na tomto světě pochází ze stejného Zdroje a jsou si rovny. Každé bytosti, obývající tento svět, bylo dáno boží požehnání a do vínku jí byla věnována malá božská jiskra, která ji oživuje a provází po celý život. Božská jiskra v nás nám dává sílu věřit, že spravedlnost a dobro existuje, že existuje něco víc než to, co reálně vidíme naším zrakem kolem sebe. Božská jiskra je to, co nás nutí vzhlížet k nebi a představovat si onen Zdroj, z jehož nejčistší energie - energie bezpodmínečné lásky - jsme všichni živeni.

Co je to bezpodmínečná láska?
Tato nekonečná bezpodmínečná láska je podobna lásce matky k dítěti. Tímto způsobem jsme milováni samotným Zdrojem, který nás neposuzuje, zda si lásku zasloužíme, či nikoliv, neboť jsme již byli posouzeni v okamžiku svého příchodu na Zemi. Je třeba si uvědomit, že jsme již posouzeni byli, byli jsme shledáni způsobilými pobývat po jistý čas na této planetě a jsme milováni takoví, jací jsme (i se svými chybami, neboť právě ony chyby nás vedou ke zlepšení). To je bezpodmínečná láska, nejvyšší a nejčistší, stále věčná energie, která, i přes veškeré naše destruktivní snahy, udržuje celý vesmír v chodu. Naše božská jiskra v nás způsobuje, že bychom rádi tuto energii vnesli do svých životů a pokryli jí celou planetu, aby skončily všechny půtky, rozbroje, násilí, války... Zdá se to být velkou utopií, ale neklesejme na duchu! Pokud dokážeme plamen bezpodmínečné lásky zažehnout ve svém vlastním srdci, a udržovat ho, pak bude vždy naděje, že tak učiní i druzí a energie lásky bude vzrůstat. Neboť - co je skutečně dobré, šíří se velmi rychle smiley Pokud si představíme naši civilizaci jako síť bodů (kde každá bytost je jedním bodem z mnoha), pak vězme, že energie lásky se rozšíří po této síti rychle, jako světlo, až jednou ty temné body v síti zmizí nebo se promění.

Jak milovat a být milován?
Všichni chceme být milováni a také chceme milovat. Začněme však u sebe, naučme se milovat sami sebe i se svými chybami, s tím, že na nich pracujeme. Jedině pak můžeme stejným způsobem milovat i druhé. Nepokoušejme se změnit lidi okolo sebe. Nikdy je nezměníme! Uznejme jejich jedinečnost! Jsou právě takoví, jací jsou, i oni mají své úkoly a překážky na cestě, které jim působí nesnáze a mají právo rozhodovat se sami za sebe. A to právě takovým způsobem, jaký je pro ně nejlepší. Nebraňme jim, i když nás to někdy bolí. Stejně tak, jako si pro sebe představujeme to nejlepší, i druzí mají právo chtít to samé a taktéž dělat ve svém životě rozhodnutí, které je k tomuto cíli povedou. Můžeme si myslet, že dělají chybu, ale jejich rozhodnutí je jejich právoplatným krokem a my nemáme žádné právo zasahovat. Přestaňme posuzovat konání druhých (co není dobré pro nás, může být pro ně tím nejlepším řešením), přestaňme je chtít ovládat. Snažme se vidět v každém jeho dobrotu - jeho božskou jiskru - která mnohdy bývá, kvůli prožité bolesti, dobře skryta.

Když se pokusíme přiblížit k druhému člověku často zjistíme, že pod tvrdou slupkou se skrývá zraněná duše, která pouze touží být milována. Lidé, kteří nám působí problémy a bolest nás mohou mnoho naučit. Když se zamyslíme, zjistíme, že mají především problém sami se sebou. Jejich zlost, ventilovaná do vnějšího světa, je jen odrazem jejich zármutku nad sebou samým. Proto odpouštějme.

Nikdo není naším nepřítelem, všichni jsme na stejné lodi a právě svou odlišností můžeme obohacovat (inspirovat) životy druhých (nikoliv však měnit). Naučme se milovat a odpouštět tak, jak to dokáže náš Zdroj - Bůh - Bohyně - Vesmír - naše Matka a naši věrní ochránci a přátelé - andělé.

Výška
11,4 cm

Materiál
pryskyřice - polyresin

LP

Facebook komentáře

Štítky