Sochy a sošky - Skladem

Je-li Bůh Stvořitel jen jeden, proč po celém světě existuje tak ohromné množství bohů? Nemá-li Bůh jméno, proč tolik různých jmen? Snad proto, že je pro člověka neviditelný, nehmatatelný, nekonečný a věčný, všudypřítomný a vševědoucí Bůh příliš abstraktní. Jak si Ho představit? Chceme Ho vidět! Boha však nemůžeme vidět, ale vidíme, cítíme a vnímáme Jeho projevy zde na zemi. Uctíváme, čeho si nejvíce ceníme. Tak jedni uctívají boha vody, druzí bohyni krásy, života nebo země, další boha moudrosti, vína, atd. Kromě těchto projevů jsou i projevy vysoce duchovně vyspělých bytostí, kteří jsou ochránci a učiteli lidí. Jsou to andělé, archandělé a podobně. Mají Božské vlastnosti. Jsou projevem jednoho jediného Boha. Avalókitésvara, Tara, Isis, Horus, Osiris, Ganesha, Shiva, Saraswatti, Buddha (probuzený člověk), Marie, Ježíš... Každý Boží projev je prstem ukazujícím k Bohu samotnému.