Úvod / Slovník / Óm
Slovník: Óm
Óm, je prvotní zvuk stvoření, z něhož vzešly všechny formy ve Vesmíru.

Óm je posvátná védská slabika. Óm není slovem samotným, je Božským zvukem, prvním Božím slovem, projevem nejvyšší duchovní síly - prvotního zvuku, který byl impulzem pro stvoření všech forem. Všechny znaky a formy vesmíru (tedy i tohoto světa) vzešly z této jedné jediné prvotní vibrace vesmíru. Kdykoliv je tento symbol aktivován (nejčastěji pomocí zpěvu mantry či meditace nad jeho vizuální formou), je aktivováno to nejčistší a nejpůvodnější v nás, je aktivována čistá síla opravdového božského soucitu a lásky. Proto je zpěv Óm manter ve východních náboženstvích běžnou součástí všech rituálů, meditací a modliteb. Možná i vy znáte nejoblíbenější mantru "Óm mani padme Hum", která je přisouzena Avalókitesvarovi, jenž je více znám pod jménem Kuan Jin

Óm - zvuk Stvoření
 
K čemu je nám dobrý symbol Ómu?
Óm jako takový je zvuk, vibrace, která vytváří svoji charakteristickou vizuální formu, jejíž podobu můžete poznat z pozice pozorovatele ve stavu rozšířeného vědomí. Óm lze aktivovat buď intonací tohoto zvuku (zpěv Óm) nebo meditací nad jeho vizuálním ztvárněním. Ideální je obojí. Schválně si zkuste zazpívat "Óm" (je jedno v jaké tónině) a nechejte ho rozeznít celým svým tělem. Zazpívejte ho několikrát po sobě. Ucítíte sílu, která vás začne naplňovat, rozezní vás, povede vás směrem do nitra, až k vaší duši, která je portálem pro kontakt se světem Boha. Pokud je symbol Ómu nějak ztvárněn (vyryt, vytvarován, namalován apod.), slouží jako pracovní znak a zároveň jako symbol Volby pro všechny, kdo kráčí po duchovní cestě. Nabádá nás k uvědomění si své božské podstaty a přehodnocení představy o tom, kdo jsme. Jsme Duch ve hmotě, nikoli hmota samotná. Pokud překročíme stín svého ega, stín své vlastní hmoty, omezení svého na hmotu zaměřeného zúženého vědomí, objevíme skutečný svět v celé jeho kráse a současně s tím i všechny neomezené možnosti, které jsou nám dány, a které skrz prizma svého materiálního myšlení nemůžeme nikdy poznat v celém jejich rozsahu. Teprve v rozšířeném stavu vědomí, kterého lze dosáhnout jak prostřednictvím meditace, tak modlitby, objevíme své poslání, smysl existence a nekonečnou radost z objevení Boha v našem vlastním nitru.

                      Meditace Óm Mani padme Hum

Pro koho je Óm vhodný?
Óm nerozlišuje, jaké národnosti jste a jak jste staří, nezajímá ho, jaký máte názor a jakého jste vyznání. Óm zkrátka byl, je a bude vždy k dispozici všem, kdo touží poznat své skutečné ryzí Já, pro všechny, kdo chtějí dojít do svého středu, kdo na sobě chtějí pracovat tak, aby dosáhli svého nejvyššího potenciálu, spojení se Zdrojem, Bohem, Universem, Bohyní (je jedno, jak Stvořitele nazýváte).

 
Óm není jedinou cestou, je jednou z možností, a proto, pokud vás právě tento symbol oslovil a chtěli byste s ním mít vlastní zkušenost, podívejte se do našeho e-shopu na výrobky s Ómem.

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli