Úvod / Slovník / Keltský kříž
Slovník: Keltský kříž

Keltský kříž

Keltský kříž

Keltský kříž je kříž obepnutý kruhem. Symbol kříže a symbol kruhu jsou nejstaršími tvary. Tyto dva symboly jsou prastarými univerzálními symboly, uctívané už od nepaměti. Je možno vnímat je jako elementární symboly struktury světa. Spojením kříže a kruhu vzniká velice mocný symbol, hojně využívaný nejen v keltské kultuře. Keltský kříž je branou k vyšší energii a znalostem. Vertikální ramena kříže mohou představovat jiný svět a horizontální ramena pak svět fyzický. Keltští kněží (druidové) předávali veškeré své učení pouze ústní formou (písemné vyjádření skutečností je vždy ovlivněno subjektivním chápáním každého jedince a tak je tedy možné vykládat psanou věc různými způsoby). Z tohoto důvodu vlastně není smysl a určení keltského kříže zcela jednoznačně dán, neboť o něm neexistují žádné původní zápisy. A právě díky tomu je vyložení symboliky pro pojem keltský kříž naprosto svobodné. Záleží na každém jedinci, jakým způsobem ho bude chápat a jak na něj tento symbol bude působit. Pro ilustraci uvádíme několik možných výkladů pro symbol keltského kříže, možností je však mnohem, mnohem více.

Keltský kříž - možné významy

  • Keltský kříž lze chápat jako jiné vyjádření symbolu "Stromu života". Jeho čtyři "ramena" (pnoucí se do čtyř světových stran) drží pohromadě vyšší i nižší světy a tak brání vzniku chaosu.
  • Další možný výklad vychází z pochopení spojení symboliky kruhu (Slunce, koloběh roku, tvar Země, symbol ženského principu) a kříže (čtyři roční období, celistvost, jednota, nezlomnost a nezničitelnost ducha, mužský princip). Keltský kříž - jako celek lze chápat jako harmonické propojení ženské a mužské energie, princip dvou sil, usilující o rovnováhu, z jejichž spojení vzniká samotný život.
  • Dalším možným výkladem je vidět v něm spojení materiálních a duchovních úrovní, které taktéž vedou k rovnováze všeho, co je.

Tajemství kříže

Existuje dokonce studie (Crichton Miller - r. 1997), která tvrdí, že kříže tohoto typu byly používány k přesnému měření a stavbě prvních neolitických staveb v Evropě, které pyramidy předcházely o tisíce let (mimochodem,  ve Velké Pyramidě v Khufu u Gizy byly taktéž nalezeny zbytky kříže). Díky nástroji ve tvaru keltského kříže je možné určit čas, zjistit zeměpisnou šířku a délku, změřit úhly mezi hvězdami, předem určovat slunovraty a rovnodennosti a měřit precesi rovnodenností. Nástroj může také zjistit ekliptickou dráhu, stejně jako severní a jižní póly, s jeho pomocí lze dělat mapy a grafy, navrhnout pyramidy, kamenné kruhy a když je používán ve spolupráci s observatořemi, může zaznamenat a předpovídat cykly v přírodě. Toto tajemství bylo uchováváno templáři a jinými utajenými organizacemi středověku. Toto velké tajemství pravděpodobně vedlo ke zničení indiánských civilizací z rukou dobyvatelů (konkvistádorů), když je objevili, jak „měří“ hvězdy pomocí kříže, které nazývali Mayové „měřící tyč moci“.

Podoby keltského kříže

Původní keltský kříž vycházel z rovnoramenného kříže a je otázkou, zda teprve s příchodem křesťanství vznikly kříže s jedním delším svislým břevnem, nebo zda toto delší břevno vzniklo přirozeným vývojem v důsledku požadavku na stabilní umístění kříže. Ať už si k výkladu symboliky keltského kříže vybereme kteroukoli z variant, obecně můžeme říci, že tento prastarý symbol vede člověka směrem k rovnováze a jednotě, což jsou aspekty, po kterých touží většina lidí a právě proto je tento prastarý symbol stále oblíbený a vyhledávaný a to především v podobě amuletů a přívěsků.

Máte-li zájem o amulet či přívěsek s keltským křížem, klikněte na heslo Keltský kříž a vyberte si některý z naší nabídky keltských křížů.
 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli