Fénix (Phoenix), rudý pták, je symbolem ohně transformace, vzkříšení a věčného Života. Je vnímán jako symbol života, obnovujícího se smrtí. Když se objeví Fénix, znamená to transformaci.


Fénix je znamením Proměny, které po nás žádá Bůh. Nastává období, kdy se věci dají do pohybu, vše bude proměněno. Staré já stojí nad propastí, která je jeho osudem, a ví to. Přestože se vzpírá a touží zachovat původní řád věcí, přestože prosí o to, aby byly zachovány staré pořádky, ví, že jeho čas již skončil. 

Když se objeví Fénix, objeví se i chaos. Jsme zmateni. Nic není jako dřív. Věci vyjevují svou iluzorní podstatu, nic nemáme pod kontrolou, vnímáme prázdnotu svého dosavadního života, prázdnotu svých přání a cílů, prázdnotu svých slov. V srdci cítíme blízkost Vznešeného a Velikého, nicméně nastupující síla nás zprvu děsí. Je to opravdový oheň, jsou to opravdové plameny, které přišly, aby navždycky spálily nepravdu, faleš, iluze a klam. Ony nejsou materiální, jsou to plameny hořící hluboko uvnitř nás. A jsou reálnější než cokoliv, co vidíme v tomto světě. Tak to začalo...

A ego nemůže rozumět tomu, co se děje. Nastupuje úroveň, kdy odpovědi na otázky zůstávají nezodpovězeny. Jen srdce ví. Srdce cítí a vítá Fénixe svou radostnou září. Konečně... Osvobození z konstrukce mysli, dogmat, předsudků, polovičního žití, zajetých kolejí, úzkých tenat materiálního myšlení, právě započalo. Je to proces, který řídí Bůh, a každý člověk to pozná. Právě tady a teď se člověk učí naplno důvěřovat Bohu. Právě tady Ho poznává.

Bůh je Bohem Živých a Život, tento Život se rodí PRÁVĚ TEĎ.

Vyjdi ven, neboť tvé vězení hoří.
Vyjdi ven nahý a pozvedni se celý k Bohu.
Toto srdce patří Jemu.
Toto tělo je Jeho.
Tato mysl klečí před Ním.
Není nic, co by nebylo Jeho, co by nebylo Jím...

Fénix

Fénix v mýtech a legendách

Fénix, bájný pták, je králem všech opěřenců. Živí se výhradně bambusovými výhonky a čistou vodou. Každý rok snese devět vajec, ze kterých se vylíhne devět potomků. Fénix byl podle legend zrozen v Rumělkové jeskyni na jižním pólu, proto je mu tato světová strana přisouzena. Jeho povaha je laskavá, vůči lidem se projevuje dobrotivě.

Fénix je úžasný tvor, uctívaný v mnoha kulturách světa. Pro každou kulturu má jiný význam. V čínské tradici má Fénix ( čínsky - Feng Huang) ohnivě rudou barvu a jeho tělo symbolizuje 5 lidských ctností. Hlava Fénixe symbolizuje ctnost a důstojnost, jeho hruď lidskost, žaludek spolehlivost, záda správné chování a křídla povinnost. Jeho zpěv je nádhernou písní, libým zvukem, který mohou slyšet jen ty nejčistší bytosti.

Původně byl Fénix patrně bohem větru (feng znamená vítr), nicméně je tento pták vnímán jako symbol Slunce, léta, tepla, symbol jihu a symbol císařovny. Je zpodobněním krásy a nadpozemské elegance. Fénix, pokud je sám o sobě, vyzařuje silnou energii jang (mužská expanzívní síla). Pokud je však ve spojení s drakem, je zástupcem energie jin (ženské energie). Drak a Fénix pak společně tvoří posvátný pár (jin jang).

Drak a fénix

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli