Úvod / Slovník / Channeling
Slovník: Channeling
Channeling je v současné esoterické společnosti frekventovaným pojmem. O co se jedná? Výraz channeling je z anglického „channel“ - kanál, a „channeler“ je tedy médium či zprostředkovatel. Médium je osoba, která se prostřednictvím "kanálu" spojí s vyšší inteligencí, duchem, či jinou nadpřirozenou bytostí.

Channeling a channeleři
Channeling je v současné esoterické společnosti velmi často omílaným pojmem. O co se vlastně jedná? Výraz channeling je z anglického „channel“ - kanál, a „channeler“ je tedy médium či zprostředkovatel. Médium je fyzická osoba, která se prostřednictvím "kanálu" spojí s neviditelnou bytostí, vyšší inteligencí, duchem, či jinou nadpřirozenou bytostí, jenž je lidskému zraku nepostřehnutelná, neboť existuje na vyšší vibrační úrovni než člověk. Tato "bytost" odpovídá médiu - příjemci na otázky a předává médiu svá sdělení. V podstatě můžeme za channelery označit jasnovidce, vědmy, šamany i proroky všech dob, jelikož i ti se spojovali s duchy, aby získali rady a odpovědi na otázky, vize do budoucnosti.

Channeling, komunikace s Vyšší inteligencí

Channeling - nová podoba spiritismu
Spiritismus (komunikace s duchy zemřelých) byl rozšířen po celém světě v první polovině 20. století. Později zájem o něj upadal, ale koncem 20. století, v souvislosti se vzrůstajícím vlivem hnutí New Age a vzestupujícím zájmem o esoteriku a duchovno, došlo k  jeho náhlému znovuoživení, v nové podobě a pod novým názvem - channeling. Zatímco spiritismus se zabývá komunikací s dušemi zemřelých, channeling se soustředí spíše na komunikaci s nadpřirozenými bytostmi a entitami - s mistry, anděly, vyšší inteligencí, se Zdrojem samotným. Tyto nefyzické vyšší inteligence jsou vyvolávány, aby odpověděly na otázky média (který často zastupuje skupinu lidí či lidstvo jako takové) a vyučovaly tak Vyššímu učení, předávaly zprávy, varování a návody těm, kdo jim naslouchají. Snad nejslavnější z mnoha médií je paní Knightová a její duch „Ramtha“, který k ní přišel v záři světla, když doma v r. 1977 experimentovala s pyramidami. Bytost Ramtha je údajně 35.000 let starý atlantský válečník, který se povznesl k vyššímu vědomí a je dnes hinduistickým božím mužem v Indii. Na jméno Ramtha získala Knightová dokonce copyright. Zatímco spiritisté utvářeli tajné spolky, channeleři publikují "výsledky" své činnosti - tedy sdělení shůry na webu, nic není tajné. A tak se dozvídáme o Plejáďanech, Sírioncích, andělech a dalších vyšších bytostech, kteří nám sdělují svá poselství, která se mnohdy neslučují a mnohdy slučují s našimi názory, pocity a intuitivním cítěním.

Podvod? Pravda? 
Každý má právo vyjádřit svůj názor, ať už se jedná o hmotnou - fyzickou osobu či nehmotnou entitu. Pokud má jakákoliv bytost potřebu pomoci svým poselstvím někomu dalšímu, pozvednout svět, není žádný důvod, proč jí to neumožnit. Sdělením věřit můžeme a nemusíme, každopádně bývá velmi zajímavé si tato poselství vyslechnout či přečíst. Někdy jsou to neuvěřitelné příběhy, které, i když jim nevěříme, nás mohou inspirovat k dalším podnětným myšlenkám ohledně našich životů a běhu světa. Není třeba nic odsuzovat, pokud jsou tato poselství vyjadřována na základě potřeby zlepšit svět a pomoci.

                    Channeling - naslouchání

Otázka na konec
Otázkou nakonec zůstává, zda není channeling v podstatě komunikací s naší vlastní intuicí, nad čímž je zajímavé se zamyslet, neboť, pokud by tomu tak bylo, má schopnost channelerovat opravdu každý. Všichni, kdo se channelingem zabývají, popisují ohromující tvůrčí Inteligenci, která je nekonečná, věčná a dokonalá, a zcela se vymyká omezeným lidským možnostem. Intuice je normální součástí každého člověka. Lze ji chápat jako most, který nás spojuje se Stvořitelem, Zdrojem, Bohem, Bohyní, Vesmírem, Universem... Její hlas je však příliš často zahlušen cvrkotem ozubených koleček naší bujné chaotické mysli. Vliv intuice na život člověka je i přesto velmi silný (ať chtěný či nechtěný), a je-li schopnost komunikovat s intuicí rozvíjena, dojde k zesílení jejího projevu, což je pro každého jedince vždy velkým přínosem.
Chcete se dozvědět proč?
Přečtěte si článek Intuice, v našem slovníku.

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli