Úvod / Slovník / Feng-shui
Slovník: Feng-shui

Feng Shui je mnoho tísíc let stará čínská nauka (název v doslovném překladu znamená "vítr a voda" ), zabývající se vyvážením toku neustále proudící energie a životní síly. Feng shui je fascinující naukou, která nás učí, jak lépe porozumět vlivu vnějšího prostředí, jež nás obklopuje, na náš organismus, na naši náladu, zdraví, životy. Feng Shui nás učí jak zkloubit okolní podmínky se stylem našeho života tak, abychom dosáhli harmonie, potřebné pro kvalitní život plný zdraví, lásky, dostatku financí a úspěchů. Kdo z nás by si to nepřál? Při studiu Feng Shui se mnohdy podivíme, jak málo stačí, aby se naše situace, ať je jakéhokoliv typu, poměrně rychle a dramaticky změnila. Pochopením, přijetím a dodržováním principů Feng Shui je možné nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie, zvané čchi. Takovým prostorem může být náš domov, pracoviště, ale i zahrada nebo celé město.

Pokud máte zájem o harmonizační prvky, kompasy Feng Shui a další výrobky Feng Shui, či knihy pojednávající o této zajímavé tématice, klikněte na heslo Feng Shui

Základní principy Feng Shui
Feng Shui pět prvkůZákladním stavebním kamenem učení Feng Shui je pochopení, jak pracuje všudypřítomná životadárná energie čchi, energie, která přímo ovlivňuje dynamiku přeměny mezi Jin a Jang. Kvalita energie čchi má přímý a nezpochybnitelný vliv na naše zdraví, pocity a vitalitu, proto je nezbytné dozvědět se o ní co nejvíce. Dalšími důležitými principy Feng Shui je pětice elementů, jimiž jsou voda, dřevo, země, oheň a kov a princip Jing - Jangu, princip duality, o kterém se dozvíte více v našem dalším článku slovníku, pod heslem Jin Jang. Feng Shui nás učí, jakým způsobem lze mezi těmito všemi principy, pomocí barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuků nastolit harmonii.

Feng Shui - jak nám pomáhá
Učení Feng Shui vychází z myšlenky, že nic neexistuje odděleně a všechno se vším souvisí. Tak, jako nás ovlivňuje naše prostředí, tak i my se svými emocemi, myšlenkami a náladami ovlivňujeme věci a lidi kolem nás. Pokud se chceme ve svém životě cítili lépe, být zdravější, vitálnější, docílit změny, najít lásku, dosáhnout úspěchu, pak právě pro nás může být pochopení a aplikování principů Feng Shui velkým přínosem. Pokud toužíme něco změnit, musíme začít se změnami především sami v sobě a ve svém nejbližším okolí, tedy u sebe doma. Nejprve je dobré vyhodit vše nepotřebné, zastaralé, nefunkční, rozbité ze své vlastní hlavy i ze svého domu či bytu. Tak se vytvoří potřebný prostor pro věci nové, které teprve příjdou a přinesou nám kýžené změny. Dle učení Feng Shui zjistíme, které části našeho domu či bytu nejsou energeticky v pořádku a neproudí jimi volně energie čchi, a dozvíme se, jakým způsobem zjednáme v těchto sektorech nápravu. Někdy postačí pouze vyčistit prostor od nepotřebných věcí, někdy stačí umístit vhodně zrcadlo,  přemístit nábytek na vhodnější místo, pověsit určitý obraz, umístit květiny, zvolit vhodné barvy, a kvalita našeho života bude náhle diametrálně odlišná. Vědomou změnou našeho nejbližšího okolí můžeme dosáhnout velkých změn, začít se cítit lépe, najít lásku, dosáhnout úspěchu a naplnit spoustu dalších našich přání.  Všem skeptikům doporučujeme, aby to vyzkoušeli. Nic to nestojí a výsledky mohou být přímo ohromující, tak proč to nezkusit?

Skutečně to funguje?
Některé principy, které nám Feng Shui doporučuje, se mohou zdát příliš jednoduché na to, aby fungovaly. Pamatujte, že pravá podstata všeho je jednoduchá. Když něco děláme složitě, znamená to, že tomu ještě pořádně nerozumíme..."  Jediným správným měřítkem, podle kterého si můžeme ověřit, zda Feng Shui funguje, či nikoliv, je náš vlastní vnitřní pocit. Řiďme se jím.

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli