Obraz zaujme, obraz působí. Obraz vyjadřuje nevyslovitelná slova...