Andělé sošky

Andělé jsou inteligentní Božské bytosti světla, jejichž nejvyšším cílem je chránit a pomáhat všem bytostem zde na Zemi. Sošky andělů a archandělů (či jiné symboly duchovních bytostí) jsou připomenutím toho, že na tomto světě nejsme sami. Že existují mnohem mocnější síly než síla zla. Síly Dobra a Lásky vychází od Boha a není nikdo větší, než je Bůh Stvořitel sám. Andělé jsou Jeho poslové. Proto jsou vždy laskaví. Přináší do našich životů Jeho Světlo.