Přívěsek Velký Duch

Připraveno k odeslání
477 Kč
Kód: FO-PR-08
Kategorie: Přívěsky
Líbí se vám tento produkt? Sdílejte jej se svými přáteli.

Popis

V dávných dobách lidé věřili, že po smrti jejich těla přiletí veliký Pták, Velký Boží Duch, a odnese jejich Duši zpět Domů, do Duchovního světa. Jen mocná křídla Božího Ducha mohou zanést čistou Duši do jejího Domova. A aby byla Duše čistá, to je již "práce" člověka samotného. Proto se v dřívějších dobách kladl takový důraz na duchovní stránku života. Vědělo se, že tento život na zemi je jen přípravou na skutečný Život v Duchovním světě. Přípravou na Život Věčný. Dnešní konzumní člověk se od duchovní stránky značně odchýlil. A co se stane, když se člověk odkloní od své vlastní Duše, která je částečkou samotného Boha? Nastane obrat opačným směrem - ke hmotě. Obrat od života k boji a přežívání. Od Lásky k pýše a strachu, nemocem, válkám, strádání.

Bude mít nakonec Pták - Duch pro koho přiletět? Jaká je naše Duše? Posvátné texty po celém světě mluví o tom, že Duše je Pramenem Živých vod! Jak ji však najdeme? Jak ji probudíme? Naštěstí jsou Znalosti o duchovní cestě a nástroje na obnovení kontaktu s Duší stále k dispozici. Znalosti o podstatě člověka, o smyslu jeho života, o jeho nejvyšším Poslání (kterým je stát se Duchovní Bytostí) jsou k dispozici každému, kdo je hledá.

Ježíš pravil: 
"Proste a bude vám dáno,
hledejte a naleznete, 
tlučte a bude vám otevřeno. 
Neboť každý, kdo prosí, dostává; 
kdo hledá, nalézá, 
a tomu, kdo tluče, bude otevřeno."   
(Matouš 7:7-8).

Tento přívěsek je připomínkou našeho nejvyššího cíle - Duchovní spásy, spojení s Duší, zrození v Duchovním světě, Přeměně z člověka na Bytost z Duchovního světa - Anděla. Pokud je tento cíl na prvním místě v životě člověka, pak se všechno ostatní světské samo poskládá.

Ježíš řekl: 
"Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

(Matouš 6:25-33)

Materiál
nerezová ocel, tyrkenit

Velikost přívěsku
6,5 x 3,2 cm

Délka řetízku
60 cm

 

Facebook komentáře

Štítky

Stojí za pozornost