Tarot Světla a stínu

Tarot Světla a stínu


Kód produktu: SYN-0567 Doprava a platba

505 Kč
Skladem
ks
(11 ks na skladě)

Kód produktu: SYN-0567 Doprava a platba

Tarot světla a sti´nu dokresluje tradicˇni´ tarotove´ archetypy a symboly novou obraznosti´ v soucˇasne´m boho a intuitivni´m stylu. Da´va´ vy´raz sveˇtly´m i odvra´ceny´m aspektu°m nasˇich osobnosti´ a nabi´zi´ inspiraci a vedeni´, jak pochopit hlubsˇi´ vy´znam kazˇde´ho z nich. Expresivni´ postavy, ktere´ prˇeby´vaji´ ve scene´rii´ch jednotlivy´ch karet, vypra´veˇji´ prˇi´beˇhy, kladou ota´zky a poskytuji´ rady. Tento tarot je idea´lni´m spolecˇni´kem prˇi objevova´ni´ aspektu° vasˇeho zˇivota – i stra´nek vasˇi´ osobnosti –, ktere´ potrˇebuji´ osveˇtlit. Vykla´da´ni´ s teˇmito kartami je velmi prˇesne´ a prˇi´mocˇare´. Nechte se jimi ve´st a prova´zet.

Tento komplet obsahuje knihu významů (192 stran) a 78 karet.

Autor: Chris Anne

Formát karet: 74 x 127 mm

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

ISBN: 978-80-7370-567-1