Svíčka ve skle velká čakrová 14 cm - Óm

Svíčka ve skle velká čakrová 14 cm - Óm


Kód produktu: SAR-KE278 Doprava a platba

296 Kč
Skladem
ks
(1 ks na skladě)

Kód produktu: SAR-KE278 Doprava a platba

Nádherná čakrová svíčka je uložena ve sklenici se symbolem Óm, jenž je projevem božské původní energie a síly vesmíru. Tato svíčka je určena především pro meditační účely. Meditace nad symbolikou Óm vám může přinést poznání božství ve všem, co je, poznání provázanosti všeho a všech, nalezení zodpovědnosti za vše, co tvoří vaši realitu, neboť vy sami jste tvůrcem. Svíčka je vyrobena ze stearínu, což je obnovitelná, biologicky rozložitelná surovina z rostlinných olejů. Symbol Óm je nalepen na skle v podobě nálepky, po vyhoření svíčky zůstává na sklenici, kterou můžete využít buď pro další svíčku (průměr cca 6 cm), či ji vyčistit a používat pro konzumaci nápojů.

Materiál
tvrzené sklo, stearín

Průměr x výška sklenice
6,5 x 14 cm

Vyrobeno v Indonésii.

O symbolu Óm
Óm je projevem ducha, který je obsažen ve všem, co je a vše živé je živé díky němu. Óm je jako věčný tep života - bez začátku a bez konce. Óm je posvátná védská slabika, není však slovem samotným, je projevem duchovní síly, božské energie. Všechny znaky světa vzešly z této jedné jediné posvátné slabiky Óm, která je prvotní vibrací vesmíru, vesmírným motorem. Óm je nejmocnější mantrou. Tato slabika hraje důležitou roli již v počátku védského učení. Vyskytuje se také v buddhismu, džinismu a sikhismu. Óm je všechno minulé, přítomné a budoucí. Slabikou Óm začínají téměř všechny mantry, jako například Avalókitéšvarova mantra "óm mani padmé húm".

Existuje pouze jediné jsoucno, jsoucí samo o sobě - jediné božství - Óm.

Jedno jsoucno jest
jeho jméno je Pravda 
stvořitel všeho
bez bázně, bez zášti,
věčné a bez podoby,
nezrozené,
jsoucí samo o sobě,
objevené darem Učitele.
Óm