Socha fantasy exclusive - Danu Bohyně Matka

Socha fantasy exclusive - Danu Bohyně Matka


Kód produktu: NM-H3769K8 Doprava a platba

2 958 Kč
Skladem
ks
(1 ks na skladě)

Kód produktu: NM-H3769K8 Doprava a platba

Společnost žijící v Míru - Prastarý lidský Rod. Vpomínáš?

Danu (někdy Dana) je pradávná Bohyně, kterou uctívali lidé Irska ještě v období před keltském. Danu pro ně byla Velkou Bohyní Matkou – Stvořitelkou a jejím lidem se říká "Tuatha Dé Dananns", tedy děti Dany (zkráceně Danaové). Podle legend to byli světlovlasí lidé s božskými vlastnostmi, Boží lidé, lidé světla. 
Lidé Danu měli čtyři poklady:

  • Kámen Osudu, který "vykřikl", když se jej dotknul právoplatný král.
  • Meč Světla
  • Kopí Vítězství – Lughovo kopí (symbol přesně mířícího slunečního paprsku), který nikdy nemine svůj cíl
  • Bezedný kotel (známý také jako Dagdův kotel – kotel "dobrého Boha"), jenž představuje stále sytící Zdroj pro každého, kdo k němu přijde. 

Danaové žili v naprostém souladu s Přírodou a jejími cykly. Znali Boží Řád a ctili Bohyni Matku, jako dárkyni života hmotného i Věčného. Nepochybně měli hluboké duchovní Znalosti, které používali, avšak nezapisovali. Opravdové Poznání Božského totiž ani zapsat nejde, je nesdělitelné. Tito Boží lidé žili v lásce, míru a harmonii a nezanechali po sobě žádné zvěsti. Ani historie se o nich nezmiňuje. Není divu. Historii píší vítězové, a ti nebudou vyzdvihovat mírumilovné kultury, kmeny a národy. Ti budou vyzdvihovat sebe. Písaři historie záměrně ignorují jakékoliv zmínky o duchovně vyspělých a svobodných lidech. Systém tohoto světa už od nepaměti všechny tyto zmínky o duchovní svobodě systematicky ničí a význam duchovních Znalostí ponižuje nebo zkresluje. Proč? Protože čisté duchovní Znalosti vedou Ducha k síle a ke svobodě právě od tohoto systému a jeho ustanovení.

Máme si proto raději myslet a pevně věřit v to, že zde odjakživa všichni pouze bojovali mezi sebou (dokonce i bohové, ačkoliv mají právě oni být příkladem Božské Lásky), že válčit, ničit a zabírat cizí území a bojovat o moc je to nejdůležitější v celé historii lidstva, a tedy i v našich vlastních životech. Ale – opravdu? Kdo chce vidět dál a poznat víc, musí pokládat ty správné otázky, sám pátrat a studovat. A nejlépe, stát se rovněž duchovně svobodným, k čemuž jsou nyní, v těchto dobách dány k dispozici znovu tytéž čisté Znalosti, jaké byly dávány lidem v dřívějších dobách. Jsou zaznamenány v encyklopedii Prapůvodních Znalostí, v knize AllatRa. Kdo tyto Znalosti používá, stává se duchovně svobodným, a tomu se otevírá Pravda. Otevírá se před ním význam a smysl všeho. Takový člověk bude sám v sobě uvnitř znát, co je Bohyně Matka, ta životadárná síla, a bude uvnitř sebe žít tímtéž vnitřním mírem, kterým žili lidé Bohyně Danu.

Pátráme-li jen po povrchu po tom, kým byla ona Bohyně Danu a co představovala, nalezneme rozličné informace o magických schopnostech a silách, léčení, jasnovidectví + různé vymyšlené souvislosti a spekulace. Bohyně však, to je především Božská síla ženské tvořivé podstaty. Je to Paní Života. Především duchovního Života. Paní Světla a Života. Dárkyně živé vody, hojnosti duchovních darů.

Čím může být Danu pro nás dnes? Můžeme věřit i nevěřit, že kdy existovala, že kdy chodili po zemi Danaové. Snad je to jen báje, pověst, legenda, mýtus. Jenže my víme. Někde hluboko uvnitř nás žije vzpomínka na prastarý lidský rod. Čistý, silný, nezkažený, žijící v Míru a souladu s Božskými principy Stvoření. Lidé Světla, naše Duše nelžou. A právě v Duši jsou semena těch samých Znalostí, té samé síly, odvahy a svobody, kterou bychom chtěli mít a žít. Jen si vzpomenout. Opravdu vzpomenout.


Tato nádherná socha pochází exkluzivně z dílny Nemesis Now a je vyrobena z vysoce kvalitního polyresinu (pryskyřice) s bronzovým metalickým pigmentem. Naprosto tedy věrně evokuje dojem originální kovové sochy.

Materiál
polyresin

Rozměry (výška x šířka) celého sousoší
29 x 20,5 cm

Výška postavy Danu
21,5 cm

Hmotnost sochy
1,6 kg

 

Parametry

Velkoobchod Velkoobchod