Maličký Anděl čistoty

Maličký Anděl čistoty


Kód produktu: HT-AS2321 Doprava a platba

98 Kč
Skladem
ks
(9 ks na skladě)

Kód produktu: HT-AS2321 Doprava a platba

Čistota srdce - odpuštěním k lásce
Anděl čistoty přináší povzbuzení a radu všem, kdo touží po štěstí a lásce. Slyš jeho slova: "Pravé štěstí a pravá láska se mohou plně projevit pouze v čistém a otevřeném srdci. Proto, pokud nejsi šťastný a necítíš lásku, očisti nejprve své srdce od nánosů hořkosti, vzteku a zklamání. Zahoj rány, které vznikly během let, jako reakce na chování druhých. Odpusť jim, neboť oni jsou lidé nevědomí, stejně tak, jako Ty sám. Odpusť i sám sobě chyby, jichž jsi se dopustil. Chybovat je lidské a právě díky chybám se učíme, jak odpouštět a napravovat. Odpuštění je první věcí, kterou musíš udělat, když chceš zahojit rány ve svém srdci.

Uvědom si, že všichni lidé nemohou být jako Ty. Buď tedy tolerantní k jejich odlišnostem, nesnaž se je měnit, stojí Tě to příliš mnoho sil. Je to jejich život a dělají jen to, co považují za nejlepší, stejně, jako Ty sám. Nevměšuj se zbytečně do životů druhých, neposuzuj jejich životy dle svých měřítek, nekritizuj, nebo budeš sám souzen a kritizován. Raději věnuj tuto energii sám sobě. Především na sebe hleď, na svou vlastní čistotu a posuď, zda nemůžeš být ještě lepším člověkem, než právě teď jsi. Co na tom, že lidé kolem Tebe se mnohdy nechtějí nijak zlepšovat, v nevědomosti ubližují druhým, ničeho si neváží, jsou často agresívní, závistiví, zlí... To oni jsou těmi, kdo v sobě živí nízké energie, to oni jsou těmi, kdo se dobrovolně vzdávají opravdového štěstí a lásky. Ty nemusíš být jako oni, i když Ti možná ublížili. Tvoje srdce nechť je čisté a otevřené, toho především si hleď. Pomohu Ti, jestli chceš."

Andělé - kdo jsou a proč nám pomáhají
Andělé jsou inteligentní, božské bytosti světla, jejichž nejvyšším cílem je chránit a pomáhat všem bytostem zde na Zemi. Andělé chrání kroky všech lidí a to i kroky těch, kdož tvrdí, že v jejich existenci nevěří. Určitě si každý z nás vybaví chvíle ve svém životě, kdy nechybělo mnoho a jeho život či život blízkého člověka mohl předčasně vyhasnout. Ale nestalo se to, souhrou okolností - jakoby zázrakem, se situace vyvinula tak, že došel k minimální újmě. I takto vypadá práce andělů. Mnozí z nás již pocítili jejich láskyplnou pomoc v těžkých chvílích, i když to mohou přisuzovat "náhodě". Když nás události života svírají a my i přes svoje snahy nedokážeme situaci změnit, přestáváme věřit a utápíme se ve svém smutku a beznaději, právě v těchto chvílích se můžeme obrátit na milostivou pomoc našich celoživotních ochránců - andělů. Nikdo z nás nevidí do všech konců, každá situace, na první pohled neřešitelná, má svůj účel i své řešení, ačkoli my to přes závoj smutku a bolesti nedokážeme vnímat.

Andělská pomoc 
Nedopusť, aby se situace, jež Tě naplňují smutkem a nejistotou, staly hrobem Tvé víry. Nedopusť, aby Tvé srdce ztvrdlo, nedopusť, aby Tě zahalila tma. Raději svěř své trápení andělům, odevzdej to, co jsi tak dlouho svíral a na čem jsi lpěl tak moc, že jsi zablokoval plynulý běh věcí (zacyklení). V okamžiku, kdy svou starost odevzdáš boží moci (jejímiž prostředníky jsou andělské bytosti), uleví se Ti a budeš tak moci lépe rozpoznat znamení vedoucí k vyřešení této situace. Vesmír a boží moc nepracuje proti nám, ale pro nás, pro naše nejvyšší dobro. My všichni jsme jejími dětmi. Když přestaneme lpět na svém egu a na svých problémech a s pokorou se svěříme této síle, výrazně se nám uleví a do našeho srdce příjde světlo, které nám přinese klid.

Velikost figurky anděla
2 cm

Materiál
pryskyřice - polyresin

Parametry

Velkoobchod Velkoobchod