Fantasy náhrdelník Znamení padající Hvězdy

Fantasy náhrdelník Znamení padající Hvězdy


Kód produktu: LH-K50142 Doprava a platba

597 Kč
Skladem
ks
(1 ks na skladě)

Kód produktu: LH-K50142 Doprava a platba

Bytosti Světla
V dobách dávných, pradávných, v těch dobách, kdy byla Země ještě pustým místem plným vody, existovala paralelně k této Zemi ještě jiná Země. Planeta plná života. Ta planeta byla obývána vysoce duchovně vyspělými bytostmi, bytostmi světla. Tyto bytosti neměly hmotná těla jako my, jejich těla byla tvořena bílým jádrem - čistým světlem, kolem něhož vířila zvláštní světelná pára. Bytosti obývající tuto planetu žily v lásce, míru a harmonii mnoho tisícovek let. Žily prostřednictvím svého světelného jádra a tvořily prostřednictvím nejposvátnějších vesmírných energií, které jim byly dány darem samotným Stvořitelem. Bytosti byly spolu navzájem propojeny skrze svá jádra. Jejich spojení připomínalo hustou světelnou síť, která udržovala stabilitu vysokých frekvencí Boží lásky v celém širém vesmíru. V čase, jež byl určen, byly tyto bytosti povolány na pomoc do jiných světů, v jiných dimenzích. Takto se stalo, že jejich světlo odešlo a náš vesmír se na chvíli ponořil do tmy.

Planeta Země
Aby byla znovu nastolena rovnováha, byla naše planeta krátce na to osídlena prvními tvory. Během času, jež v rámci vesmíru neznamenal víc než jen chviličku, byla planeta Země plná života, byla připravena pro příchod těch, kdo měli manifestovat duchovní síly ve hmotných sférách vesmíru. Byli to první lidé, bytosti, jejichž jádrem je čisté světlo. Tomuto světlu uvnitř sebe začali říkat Duše. Prostřednictvím tohoto zdroje světla byli lidé spojeni jak se sebou navzájem, tak se samotným Stvořitelem a celým duchovním světem, který stvořil. Prostřednictvím své Duše žili a tvořili, prostřednictvím své Duše milovali a pomáhali. Světelná síť duchovní lásky a pomoci, kterou společně tvořili, byla překrásná, celý vesmír jásal. Tito lidé byli skutečnými a pravými následovníky bytostí světla před nimi.

Co se však stalo, kde jsou ti lidé?
Vymřeli? Ztratili se? Přišli snad o své světlo?
Nikoliv, jsou stále zde, jejich světlo nepohaslo.

Světlo na Zemi
Na rozdíl od svých předchůdců dostali tito lidé možnost zapomnění, aby si vzpomněli. Dostali darem možnost projít temnotou, aby z ní vynesli znovuvzkříšené světlo. Na rozdíl od svých předchůdců dostali darem možnost vlastní volby. Je jasné, že cesta těchto lidí nebyla vždy procházkou růžovým sadem, byly jim uchystány mnohé těžké zkoušky a nástrahy, které měly prověřit sílu jejich víry a vědomí své původní božské - světelné podstaty. Když Stvořitel poznal, jak těžké zkoušky připravil, poslal na Zemi pomocníky s jasným úkolem - pozvednout Duše lidí a navést je zpět na správnou cestu, která vede k rozvzpomenutí se na božský původ a Zdroj světla v sobě. Tito pomocníci (vyspělé duchovní bytosti) zanechali na Zemi Znalosti a učení, jež se staly základním stavebním kamenem všech světových náboženství. Čas, jež byl určen pro příchod těchto bytostí, byl vždy předem znán. Ten čas byl předpovězen na základě pozorování pohybu vesmírných těles.

Znamení
Padající Hvězda je znamením. Znamením, že přišel čas, abychom si vzpomněli, kdo jsme a proč jsme tady, co je naší podstatou, kam směřujeme a proč. Není náhoda, že se padající hvězda objevila právě teď. Učitel je zde na Zemi a Znalosti, které přináší, jsou k dispozici všem. Je čas probudit se, vynořit se z temnoty svou vlastní silou a vynést světlo, je čas odhodit falešné Já, obnovit ztracená spojení a začít jednat pro dobro všech. 

Materiál
cín pewter (bez obsahu niklu), skleněná broušená čočka

Šířka a výška ozdoby
5 x 4,2 cm

Délka náhrdelníku
51 cm

Náhrdelník má nastavitelné zapínání na karabinku.

Parametry

Velkoobchod Velkoobchod