Česká Bible Hlaholská

Česká Bible Hlaholská


Kód produktu: KOS-CS Doprava a platba

588 Kč
Skladem
ks
(1 ks na skladě)

Kód produktu: KOS-CS Doprava a platba

Staročeská Bible, tedy ucelený překlad kanonických knih Starého i Nového zákona do našeho národního jazyka, byla dotvářena v poslední třetině 14. a na začátku 15. století v lucemburských Čechách. Na sto dvacet dochovaných rukopisných památek tohoto textu svědčí i ve svých zlomcích o jejím výjimečném postavení pro rozvoj spisovné češtiny.

Svým kulturním významem i dochovaným rozsahem patří mezi nejpozoruhodnější rukopisy Staročeská Bible Česká Bible Hlaholská, kterou do hranaté charvátské hlaholice, uctívaného slovanského písma, přepsali čeští mniši pražského kláštera Na Slovanech (Emauzského). Podle místa, kde byl rukopis druhého dílu moderní vědou objeven, je nazývána též Biblí Vyšebrodskou. Zlomky tohoto tří nebo čtyřsvazkového díla, dokládající úplnost českého hlaholského rukopisu Bible, již byly čtenářsky zpřístupněny, nyní je badatelům z oboru českého jazyka a literatury, biblistiky a kulturní historie prvně předkládána jeho nejpodstatnější ucelená část.

O autorce
PhDr. Ludmila Pacnerová CSc. (Třebíč, 20. 7. 1925  – Brno, 24. 6. 2008), členka pracovního týmu Slovníku jazyka Staroslověnského, doktorka filosofie. Jejím hlavním životním zájmem bylo hlaholské písmo a hlaholské písemnictví Slovanského (Emauzského) kláštera v Praze druhé poloviny 14. a počátku 15. století a slovanské rukopisy.

Největším přínosem L. Pacnerové v oblasti českohlaholských památek je výzkum a ediční zpracování tzv. České bible hlaholské, hlaholicí psaného staročeského textu, který byl opsán z latinky ve Slovanském klášteře v letech 1412 - 1416. Při studiu této památky navazovala sice na předchozí výzkumy J. Vajse, F. Ryšánka a V. Kyase, nicméně i zde provedla významné korekce předchozích závěrů. Za vrchol tohoto studia lze považovat kritické vydání textu, kterým došlo ke zpřístupnění v českém prostředí unikátního rukopisu zejména pro potřeby paleobohemistiky.

V rámci studia českohlaholských památek se Pacnerová systematicky zabývala také rozšířením znalosti hlaholice v českých zemích ve 14.-15. století a použitím tohoto písma pro starou češtinu.

Autor - zpracování: Ludmila Pacnerová
Nakladatelství:
Slovanský ústav AV ČR 2000
Vazba: vázaná
Počet stran: 528
ISBN: 8085494493