Archanděl Uriel v kameni

Archanděl Uriel v kameni


Kód produktu: HT-AS17150 Doprava a platba

237 Kč
Skladem
ks
(4 ks na skladě)

Kód produktu: HT-AS17150 Doprava a platba

Archandělský kámen
Archandělský kámen - to je malá, do detailu velice precizně zpracovaná figurka archanděla Uriela - Světlonoše, která je zalita v oblém pryskyřičném kamínku. Ve chvílích nejistoty a beznaděje, ve chvílích, kdy necítíš dost sil a energie, aby jsi čelil své životní situaci a problémům, požádej tohoto mocného archanděla o pomoc. Archanděl Uriel přináší světlo do tmy. Archandělský kámen s archandělem Urielem můžeš nosit stále při sobě, třeba v kapse, nebo ho umístit na nějaké vhodné místo, kde ho budeš mít stále na očích.

Archanděl Uriel - Světlonoš
Archanděl Uriel je jedním ze čtyř hlavních archandělů, kteří od nepaměti pomáhají lidstvu. Jméno "Uriel" znamená "Boží světlo" nebo "Boží oheň". Archanděl Uriel přináší světlo do tmy, podává pomocnou ruku všem, kdo necítí dostatek inspirace, energie a sil, aby čelili životním situacím a problémům, všem, kdo trpí nedostatkem víry a beznadějí. Archanděl Uriel dokáže i z té nejmenší jiskérky vykřesat plamen jasného světla. Pokud je vyzván a požádán, vnese světlo do každé nejasné či jakkoliv obtížné situace, posvítí i do těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli i duše a naplní je léčivým Božským světlem, klidem a vírou. Archanděl Uriel je světlonoš, před jeho světlem neobstojí žádné zlo, žádná temnota, ani její stín. Vyzařování tohoto archanděla je velmi silné. Není divu, vždyť s sebou nese posvátné světlo, které v nás probouzí naši vlastní Boží - duchovní sílu, která nás osvobodí od závislosti, projekcí ega a duchovní pýchy. Činy, vycházející z naší Božské jiskry, jsou činy požehnané a přinesou bohatou úrodu nám všem. Archanděl Uriel nás učí, jak se pozvednout nad hmotu a vyzývá nás, abychom prošli svou vlastní temnotou a nalezli v ní své vlastní světlo. Uriel existuje v přítomnosti, ale vidí daleko před ni a daleko za ni. Uriel je andělem věštění a proroctví - byl to on, kdo varoval Noema před blížící se potopou. Uriel je také andělem přítomného času. Minulost a budoucnost jej nezajímá, pro něj existuje jen tady a teď. Archanděl Uriel je anděl severu, spojený s přísnou a nekompromisní planetou Uran.

Andělé - kdo jsou a proč nám pomáhají
Andělé jsou inteligentní božské bytosti světla, jejichž nejvyšším cílem je chránit a pomáhat všem bytostem zde na Zemi. Chrání naše kroky a to i kroky těch, kdož tvrdí, že v jejich existenci nevěří. Určitě si každý z nás vybaví chvíle ve svém životě, kdy nechybělo mnoho a jeho život či život blízkého člověka mohl předčasně vyhasnout. Ale nestalo se to, souhrou okolností - jakoby zázrakem, se situace vyvinula tak, že došel k minimální újmě. I takto vypadá práce andělů. Mnozí z nás již pocítili jejich láskyplnou pomoc v těžkých chvílích, i když to mohou přisuzovat "náhodě". Když nás události života svírají a my i přes svoje snahy nedokážeme situaci změnit, přestáváme věřit a utápíme se ve svém smutku a beznaději, právě v těchto chvílích se můžeme obrátit na milostivou pomoc našich celoživotních ochránců - andělů. Nikdo z nás nevidí do všech konců, každá situace, na první pohled neřešitelná, má svůj účel i své řešení, ačkoli my to přes závoj smutku a bolesti nedokážeme vnímat.

Nedopusť, aby se situace, jež Tě naplňují smutkem a nejistotou, staly hrobem Tvé víry. Nedopusť, aby Tvé srdce ztvrdlo, nedopusť, aby Tě zahalila tma. Raději svěř své trápení andělům, odevzdej to, co jsi tak dlouho svíral a na čem jsi lpěl tak moc, že jsi zablokoval plynulý běh věcí (zacyklení). V okamžiku, kdy svou starost odevzdáš boží moci (jejímiž prostředníky jsou andělské bytosti), uleví se Ti a budeš tak moci lépe rozpoznat znamení vedoucí k vyřešení této situace. Vesmír a boží moc nepracuje proti nám, ale pro nás, pro naše nejvyšší dobro. My všichni jsme jejími dětmi. Když přestaneme lpět na svém egu a na svých problémech a s pokorou se svěříme této síle, výrazně se nám uleví a do našeho srdce příjde světlo, které nám přinese klid.

Materiál
pryskyřice

Velikost kamene
4 cm
 

Parametry

Velkoobchod Velkoobchod