Andělská soška - esence lásky, 17 cm

Andělská soška - esence lásky, 17 cm


Kód produktu: HT-AS8395 Doprava a platba

1 298 Kč
Není skladem Sledovat dostupnost - Hlídací drak 🐲

Kód produktu: HT-AS8395 Doprava a platba

Láska, ze které jsme vzešli
Anděl s děťátkem, to je symbol velké a bezpodmínečné lásky, která je nám dávána už od narození, symbol lásky, ze které jsme vzešli, ve které žijeme, i když si to neuvědomujeme, symbol lásky, do které se po odchodu z hmotného těla navrátíme. Tato láska je podobna lásce matky k dítěti. Je to láska, která od nás nic neočekává, přijímá nás takové, jací jsme, zcela bez nároků, očekávání, bez podmínek i soudů. Koneckonců, jsme přece jejím vlastním výtvorem. Možná, že si občas myslíme, že svět není dobré místo a že nás tu nic hezkého nečeká, ale v srdci cítíme, že každá nepříznivá situace, kterou procházíme, má nějaký účel a víme, že nepotrvá věčně. Ať jsou mraky, které nás obklopují, jakkoliv temné, víme, v srdci to dobře víme, že za mraky stále svítí slunce a až svou zkoušku zvládneme, mraky zmizí, jako mávnutím kouzelného proutku a my ve svém srdci opět pocítíme radost a lásku.

Chybovat je lidské a odpouštět božské
Každá bytost na tomto světě touží milovat a být milována taková, jaká je, tedy bez podmínek. Tato krásná soška anděla nám připomíná, že již milováni jsme a to samotným Bohem (Bohyní, Zdrojem, Vesmírem...) a anděly, kteří jsou jeho posly a kteří jsou zde proto, aby nám pomáhali, chránili naše životy a přišli nám na pomoc, když se ocitneme v úzkých a obracíme se s prosbami k Bohu. Andělé nás milují bez podmínek, andělé nás nesoudí, nepozastavují se nad našimi nedostatky a chybami, protože vědí, že se jich dopouštíme v nevědomosti a že v jádru jsme stejně dobří, jako všichni ostatní. Díky svým chybám se naučíme odpouštět sobě i druhým, naučíme se své chyby napravovat a poučit se z nich. Učme se od andělů, jak lze milovat a nic za to neočekávat. Naučme se milovat své přátele i nepřátele bez podmínek.

Jak milovat a být milován bez očekávání a utrpení?
Všichni chceme být milováni a také chceme milovat. Začněme však u sebe, naučme se přijímat sami sebe i se svými chybami, s tím, že na nich pracujeme. Odpusťme sami sobě, pracujme na tom, abychom již své chyby nikdy neopakovali. Milujme sami sebe. Jedině pak můžeme stejným způsobem milovat i druhé. Nepokoušejme se změnit lidi okolo sebe. Nikdy je nezměníme! Uznejme jejich jedinečnost! Jsou právě takoví, jací jsou, i oni mají své úkoly a překážky na cestě, které jim působí nesnáze a mají právo rozhodovat se sami za sebe. A to právě takovým způsobem, jaký je pro ně nejlepší. Nebraňme jim, i když nás to někdy bolí. Stejně tak, jako si pro sebe představujeme to nejlepší, i druzí mají právo chtít to samé a taktéž dělat ve svém životě rozhodnutí, které je k tomuto cíli povedou. Můžeme si myslet, že dělají chybu, ale jejich rozhodnutí je jejich právoplatným krokem a my nemáme žádné právo zasahovat. Přestaňme posuzovat konání druhých (co není dobré pro nás, může být pro ně tím nejlepším řešením), přestaňme je chtít ovládat. Snažme se vidět v každém jeho dobrotu - jeho božskou jiskru - která mnohdy bývá, kvůli prožité bolesti, dobře skryta. Když se pokusíme přiblížit k druhému člověku často zjistíme, že pod tvrdou slupkou se skrývá zraněná duše, která pouze touží být milována. Lidé, kteří nám působí problémy a bolest nás mohou mnoho naučit. Když se zamyslíme, zjistíme, že mají především problém sami se sebou. Jejich zlost, ventilovaná do vnějšího světa, je jen odrazem jejich zármutku nad sebou samým. Proto odpouštějme.

Nikdo není naším nepřítelem, všichni jsme na stejné lodi a díky své odlišnosti můžeme obohacovat (inspirovat) životy druhých (nikoliv však měnit). Naučme se milovat a odpouštět tak, jak to dokáže náš Zdroj - Bůh - Bohyně - Vesmír - naše Matka a andělé.

Výška sošky
17 cm

Materiál
pryskyřice - polyresin