Novinky

Láska a mír - Eduard Tomáš

Láska a mír - Eduard Tomáš

Ať prací nebo myšlením, my všichni jsme činní, neboť nemůžeme nebýt. Buďme dobrými! Žijme osvobozeni, nepřipoutáni! Šiřme lásku a mír!

Bombastus
Jak se zbavit negativních myšlenek - Eduard Tomáš

Jak se zbavit negativních myšlenek - Eduard Tomáš

Nechovejme v sobě ani na okamžik negativní myšlenky! Braňme se jim! Ale i myšlenky a city smutku, strachu nebo obav a další jim podobné definitivně ze sebe a od sebe vyobcujme jako nezvané hosty.

Bombastus
Z Lásky pro Tebe

Z Lásky pro Tebe

Jedině co koná opravdová láska je před Bohem dobře vykonáno; co se tu však koná pouze podle míry rozumu, to má malou cenu pro příjemce a ještě méně pro dárce. Já pravím vám: Blaženější je dávat nežli brát.

Bombastus
Znovuzrození Ducha Božího v duši člověka

Znovuzrození Ducha Božího v duši člověka

…Všichni nyní obrátili své zraky k východu a velice obdivovali nádherné ranní červánky. Nad obzorem se ukazovaly velmi půvabné skupiny mlh, které se stávaly vždy jasnější a jasnější a každý říkal, že již dlouho...

Bombastus
V lesním Tichu

V lesním Tichu

Stromy. Ty zvláštní tiché bytosti. S kořeny zapuštěnými v zemi vypínají své větve k nebi, mávají listy, voní, dávají klid, stín i plody. Jsou ozdobou světa a dobrými přáteli lidí. Jsou to bytosti plné nádherných...

Bombastus
Mým posláním je rozkvést

Mým posláním je rozkvést

Tu v písku pod Božím nebem vykvetl krásný žlutý květ. Takový, jaký ještě nikdo nikdy neviděl. Své lístky vypínal do širého světa, jeho svěží vůně se rozlévala do okolí. Naplněn zevnitř, hudbou své vnitřní radosti, s...

Bombastus
Jako Slunce

Jako Slunce

Jak si člověk stojí před Bohem, tak si stojí i před lidmi a sebou samým. A jak si stojí? Je nahý! Když sundá všechny masky a převleky, je vpravdě nahý...

Bombastus
Všechno je možné

Všechno je možné

Nad polem svítá. Nad zemí se ještě válí peřina ranní mlhy, ale vzduchem už se nese jasný hlas slavíka. Je nový den. Úplně čerstvý. Čistý, jako nepopsaný list.

Bombastus
Pravá Láska

Pravá Láska

Pravá Láska jsou hluboké pocity člověka, které nelze slovy vyjádřit. Je to síla Duše, její stav Lásky k Bohu.

Bombastus
Dobro je Volba

Dobro je Volba

Kdo jsme a odkud jsme sem přišli? Kdo nás poslal a co zde máme udělat?

Bombastus
Svět je velké zrcadlo

Svět je velké zrcadlo

Je svět dobrý nebo špatný? Jsou věci, které se nám dějí dobré nebo špatné? A my? Jsme dobří nebo špatní? A co když rozdělení na dobré a špatné prostě nefunguje?

Bombastus
Nový život

Nový život

Možná už nemáš chuť dělat všechno správně. Poslouchat cizí rady a moudra, následovat něčí cesty.

Bombastus