Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit  - 1
Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit  - 2
Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit  - 3
Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit  - 4
Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit - 1/4Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit - 2/4Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit - 3/4Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit - 4/4

Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit

Kód: MINM-ST-O-G
Když po modrém nebi putují beránci a letní slunce co chvíli kreslí ti v tvář, víš, že máš čas, víš, že nic nemusíš, slastně přivíráš oči – a to je ten pocit...
Omlouváme se, toto zboží je vyprodáno. Co nejdříve je doplníme.
788 Kč

Žádné hodnocení.
Líbí se vám tento produkt? Sdílejte jej se svými přáteli.
Náhrdelník Síla tvoření - olivín, granát, hessonit

Když po modrém nebi putují beránci a letní slunce co chvíli kreslí ti v tvář, víš, že máš čas, víš, že nic nemusíš, slastně přivíráš oči – a to je ten pocit... Přítomný okamžik. Tady a teď. Jediný svobodný čas. Právě jen v tomto čase činíme volbu - jak se hodláme cítit a co chceme tvořit. V tomto jediném čase opravdu žijeme a tvoříme. Svůj život. Jsme tu, abychom se radovali a tvořili svět takový, jaký ho chceme mít!

Olivín, granát a hessonit - to jsou kameny, které nepřipouští žádné zábrany (strach, obavy, pochyby, lítost, stud...), které nás blokují od žití a konání toho, co si přejeme. Tyto brzdy nás prostě brzdí a na to není čas! Na život se přece nelze jen tak dívat. Život je třeba žít! Tyto kameny posilují první, druhou a čtvrtou čakru - tedy čakry kořenů, čakru sdílení a spojení s druhými a čakru srdce. Posilují zdraví těla. Tyto kameny vedou naši pozornost k přítomnému okamžiku a hlavně jednání tady a teď. Rovnoramenný kříž je jedním z nejmocnějších v přírodě přirozeně se vyskytujících zářičů. Harmonizuje psychiku i zdraví těla, vede k rovnováze. Rovnoramenný kříž je branou k vyšším energiím a znalostem. 4 stejně dlouhá ramena jdoucí do 4 stran - a střed, symbolizující přítomný okamžik, jediný pevný bod - člověka ve vesmíru, duši - ducha v člověku.

Náhrdelník je složen z kuliček olivínu, červeného granátu a oranžového granátu hessonitu (4 mm), navlečenými na pevném silonovém lanku, společně s amuletem Rovnoramenným křížem, který lze díky většímu průměru očka sejmout a nosit samostatně. Náhrdelník má zapínání na karabinku. Náhrdelník je autorským šperkem a je skladem pouze v jednom jediném exempláři. Dodáváme včetně básně, popisu účinku kamenů a popisu rovnoramenného kříže.

Kameny
olivín, granát, hessonit

Délka
48 cm

Materiál amuletu
cínová slitina opatřená vrstvou pryskyřice (která zabraňuje oxidaci kovu)

Rozměry - průměr kruhu
2,5 cm

Olivín je průsvitný, světle zelený polodrahokam, jehož barva připomíná světle zelené jarní listy bříz. Olivín je kámen ženské energie, je přiřazen elementu země, čakře srdce a planetě Venuši, přináší nám spojení se zemí, především s rostlinnou říší. Olivín je ochranným kamenem, pomáhá při pocitech odcizení a vyčlenění z kolektivu, tiší vztek a nervozitu, učí nás umění odpuštění, potlačuje žárlivost, lítost (sebelítost) i letargii, čímž nám pomáhá vyléčit a napravit pošramocené mezilidské vztahy. Vibrace olivínu pomáhají přijímat odpovědnost za vlastní život, rozvíjet naše mentální schopnosti, odstraňovat staré pocity viny a lpění na minulosti. Olivín dává teplo a vitalitu mající původ v samotné síle Matky Přírody, osvěžuje nás svou radostnou náladou a svěží energií, přičemž, stejně jako i jiné zelené kameny uklidňuje, očištuje a vyvažuje celý náš organismus.

Rudý granát je přiřazen k první - základní čakře (Muladhara) a čakře srdce (Anáhata). Jeho vibrace pročišťují negativní energie v těchto čakrách, zvyšuje naši sebedůvěru a důvěru v bytí (Muladhara) a otevírá a posiluje srdce (Anáhata). Vibrace granátu podněcují rozvoj rozšířeného vědomí i vzpomínky na minulé životy, odstraňují zakořeněné a přežité způsoby jednání, které už přestaly sloužit původnímu účelu, pomáhají překonávat odpor, zákazy, tabu nebo podvědomé vnitřní zábrany. 

Granát hessonit je oranžovo hnědá odrůda červeného granátu. Kámen je přímo nabitý energií, je velmi silný a jeho působení je rychlé. Podporuje činnost druhé i první čakry, posiluje kořeny člověka, jeho vnitřní rezervoár sil, krev, plodnost i sexuální apetit. Povzbuzuje chuť do života, podporuje tvořivé nápady a záměry, dává impuls k jednání tady a teď. Na co taky čekat, že? Hessonit pomáhá nalézt, rozfoukat a dále již stále a vždycky udržovat vnitřní životadárný plamen ve svém nitru. Také učí, jak s tímto plamenem zacházet, jak dávat druhým a zároveň se zcela nevydávat ze všech svých sil. Není možné žít "na rezervy". Kdo není sám naplněn, nemůže naplňovat druhé. Hessonit poukazuje na nutnost starat se o sebe sama, naplňovat své potřeby, pěstovat své zájmy, nezapomínat na svůj vnitřní rozvoj i na rozvoj svých kvalit. Učí milovat a respektovat svou vlastní bytost, své srdce (tím se nemá na mysli vyhrocený egoismus). Žijeme v rodinách a často se vydáváme ze všech svých sil - pro druhé. Žijeme pro děti, manžela, rodiče. A sebe dáváme na poslední místo. Je sice správné a potřebné žít pro druhé, ale ne na úkor sebe sama. To nelze. Je snad Bůh v druhých lidech větším Bohem než Bůh v nás samých? Vždyť je to stále tentýž Bůh! Jsme cenné bytosti! Každý jeden z nás a jsme si před Ním všichni rovni. Nelze tedy sloužit druhým, všem jejich potřebám, na úkor svého vlastního Božství. Toto je velké téma pro všechny, kdo mají sklony k obětem. Je třeba nalézt sebeúctu, sebe důvěru a sebe lásku. Mít respekt a soucit i k sobě jako bytosti. Je třeba nalézt rovnováhu. A zde hessonit velice pomáhá.

Symbolika rovnoramenného kříže
Rovnoramenný kříž je jedním z nejmocnějších v přírodě přirozeně se vyskytujících zářičů. Rovnoramenný kříž, jak se říká, je branou k vyšším energiím a znalostem. 4 stejně dlouhá ramena jdoucí do 4 stran - a jeden jediný střed (symbolizující pevný bod - člověka ve vesmíru, duši - ducha v člověku) zcela přesně ukazují, jak vypadá energetická struktura člověka z pohledu 2D. Prastaré znalosti o 4 mocných bytostech, které doprovázejí člověka na jeho cestě životem, se z povědomí lidí téměř vytratily, ale ztraceny nejsou. Podvědomě stále všichni hledáme ztracenou rovnováhu a pevné místo klidu uvnitř rozbouřeného světa. Rovnoramenné kříže nás zkrátka přitahují mocnou silou, protože znalosti s nimi spojené jsou klíčem k pochopení sebe sama, světa okolo nás, k pochopení vesmíru, k pochopení smyslu bytí. Tyto znalosti nás vnitřně osvobozují, ukazují, jak si vzít zpět svoji sílu a jak začít řídit svůj život namísto toho, abychom se jím nechali vláčet.

Tvar kříže
Ponoří-li se člověk do studia symboliky a působení rovnoramenného kříže, nebo si jej vizualizuje v meditaci, je schopen poodhrnout roušku tajemství života. 4 ramena jsou tedy 4 různé aspekty bytí - 4 hlavní síly, mezi nimiž probíhá neustálá komunikace. Jejich vzájemným působením vznikají další a další aspekty, celé nekonečné množství různých druhů a typů všeho. Zaměří-li se člověk pouze jedním směrem, rovnováha je vychýlena, a opomenutá strana se začne úporně ozývat, hlásit se o pozornost. To se projeví tak, že znenadání uděláme něco, co je v přímém rozporu s cestou, kterou jsme si před tím vybrali. Houpačka duality se rozhoupe a člověk pocítí, jak moc mimo rovnováhu je. Z tohoto důvodu nepomáhá potlačování ani vyzdvihování čehokoliv. Věci, lidé, aspekty, energie - zkrátka jen jsou, to je třeba chápat. Jde pouze o to, jak k tomu vědomě přistupujeme.

Jak nalézt pevný bod uprostřed chaosu všeho? 
Duchovní prací. Vždyť oním Jádrem je Duše člověka, a ta je součástí Boha, který je Zdrojem Lásky, Moudrosti i síly. Praktikování modliteb, meditací a duchovních cvičení, člověku pomáhá tento střed - Jádro uvnitř sebe najít. Jakmile jej nalezne, začne chápat, že všechno pouze je. Všechny aspekty jsou pouze malými částmi jedné jediné Jednoty. Nic není dobré a nic není špatné - rozlišováním a hodnocením člověk vypadává z této jednoty, přestává sám sebe chápat jako součást a upadá do pocitu oddělenosti. Já versus oni. To však není nic jiného než hra lidského ega, které je pramenem všech problémů a utrpení.

Pramen vnitřní síly
Pochopení principu Jednoty člověka osvobozuje, protože již chápe, že pokud je vše jedním jediným, pak není co rozlišovat, co posuzovat a hodnotit, není třeba bojovat, trpět ani způsobovat utrpení. Člověk se postupně začíná měnit, už ví, že nic není jedno, že každý čin (ať vědomý či nevědomý) způsobí změnu - na materiální i duchovní úrovni. Vše je propojeno, takže je třeba jednat s rozmyslem a zodpovědností. Vnější svět je plný chaosu myšlenek, nálad, emocí, energií, tužeb, které odvádí pozornost člověka od jeho skutečné podstaty, od jeho středu. Toto je třeba si uvědomit, nechce-li být člověk zmítán životními okolnostmi ze strany na stranu, vlečen, omezován a zbavován svobody. Je třeba stát pevně, uprostřed oka bouře, ukotven ve své vnitřní duchovní realitě, tedy v místě klidu a ticha, které je uvnitř každého člověka. Být pevně ukotven v hlubinách svého středu znamená být spojen se svým skutečným Já, s tím Já, které nemá pranic společného s vnějším Já našeho ega, které jsme si vytvořili, abychom se společensky adaptovali, abychom zapadli, zalíbili se. Vnitřní síla nepramení ze silného ega - ale z kontaktu s Bohem - se Silou Stvořitele. Kdo nalezne Boha, nalezl všechno. Jedině z toho místa lze poznávat Pravdu, vidět věci takové, jaké jsou, a žít v rovnováze, míru a štěstí. Teprve tehdy, je-li naše jednání odvozeno z impulzů naší vnitřní nalezené pravdy, se stáváme skutečnými Tvůrci svého života. Žijeme-li ve svém středu, stojíme rovně a neporazí nás nic a nikdo. Říká se: "Dej Boha na první místo a vše ostatní se samo poskládá". A také v Bibli (Matouš 6,33): " Hledejte nejprve Jeho Království a spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno". 

Vše okolo tématu vnitřní síly, pravé podstaty člověka a věčnosti je dokonale a obsáhle popsáno v knize, ze které vychází i tento text. Zabýváte-li se svým duchovním růstem, doporučujeme vám vřele knihu AllatRa.


TEN POCIT

Když po modrém nebi putují beránci
a letní slunce co chvíli kreslí ti v tvář,
víš, že máš čas, víš, že nic nemusíš,
slastně přivíráš oči – a to je ten pocit.

Nebo ten moment, kdy vprostřed parného dne sprchne
a po dešti na horký asfalt znovu slunce zasvítí.
Tak zvláštně to voní.
A vidíš? Duha!
A to je tak krásně, že nechce se nic,
jen stát, dívat se, dýchat a být.
A to je ono, to je ten pocit.

A znáš to, když kráčíš lesní pěšinkou bos,
a klacíky a šišky ti masírují nohy,
a vůně rozpálené pryskyřice tak omamně voní,
a lepí se na paty,
a ty sám jsi jakoby rozprostřen po lese,
jsi součástí, zcela přirozený,
jen ticho, jen dech,
i chůze i let.
A to je ten pocit.

Někdy cestička osvětlená mezi stromy naláká tě
a ty vejdeš a nevíš kam vede.
Nakonec ztratí se zcela v pichlavém roští
a ty brodíš se vysokými kopřivami,
nohy popálené – ale pak…
To uvidíš!
Zapadajícím sluncem ozářené zlehka,
na planém stromě jablíčko malé.
Pro tebe jakoby připravené.
Jak úžasně chutná!
A je ti tak dobře, že se usmíváš.
A nestaráš se o to, co bylo a co bude dál.
Sám s jablíčkem v kopřivách,
dokonale šťastný.
Jen tak…

Avšak komu vlastně vyprávět tyto příhody a jak?
Vždyť slova nestačí, aby vystihla TEN POCIT.
Svobodu a radost z jakoby ničeho,
štěstí přítomné v okamžiku.
A přitom každý to zná,
je to absolutně všude.

Třeba přelet poštolky,
zvláštní stín v zahradě,
chuť první zralé třešně,
tvar květiny,
věrné psí oči, upřené v doufání,
dětský smích,
vlasy milované,
květy vlčích máků v polích,
vůně posečené trávy,
tu, teď, zrovna nyní cvrkot cvrčků v trávě,
odraz špičky tvého nosu na hladině čaje v hrnku,
zlaté rybky míhající se v jezírku,
bzukot včelek,
vůně jara,
křik racka,
pavoučí sítě, natažené ve větvích podzimního lesa,
spojené prsty milenců,
noční nebe poseté blikajícími hvězdami,
nádech a výdech….

Ten moment, kdy jsi v tom…
Jen jsi se nadechnul…
a náhle je jedno, kdo jsi.
Teď nejsi svým jménem, posláním, rolí,
není minulé ani budoucí,
není ničeho více v tvé hlavě,
než úžas, radost a spočinutí.

Kam jsi to vlastně šel?
Na co jsi myslel, co ještě jsi potřeboval?
Vždyť všechno je tady!
Teď!

TEN POCIT - to je průnik do skutečného světa.
V tento moment jsi zcela svobodný.
Víš, vlastně je to tak, že ty nic nemusíš.
Jen být v teď.

V TEĎ se čas zastaví a protáhne se do nekonečna,
a není dalších slov, kterými by se chtělo popsat toto Bytí.
Proč kazit šumem mysli tiché a blažené…

Facebook Komentáře
Dostupnostní hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.

Prosím, opište kód:
Napište váš komentář, názor, zkušenost
Přihlašte se pro napsání komentáře zde
Nikdo ještě nenapsal komentář k tomuto produktu.
Štítky Stojí za pozornost
Fantasy hrnek - Moudrá sova Fantasy hrnek - Moudrá sova Kód: CRYMA-MULP29
Nádherná sovička s pentagramem bude skvělým společníkem při vaší ranní,…
160 Kč
Rezonátor 162 Rezonátor 162 Kód: HEIN - 162
Obnovuje přirozené vlastnosti tekutin a potravin - resetuje původní nastavení.
1.200 Kč
Relaxační maska růžová - levandule Relaxační maska růžová - levandule Kód: LAV-PPO0029
Vůně levandule dokonale klidní mysl i smysly, uvolňuje, zklidňuje a navozuje…
188 Kč