Meditace nalezení Vnitřního Slunce

Bombastus
Meditace nalezení Vnitřního Slunce

Meditace pro nalezení Vnitřního Slunce je meditací čakry Solar Plexus, zvané též Manipura. Toto místo je centrem naší životní síly. Manipura, umístěná těsně nad pupkem, je spojená s tématy: síla osobnosti, sebevědomí, jistota, ego, naše hranice, zodpovědnost k sobě i druhým. Disharmonie čakry solar plexus (tedy buď přebytek či nedostatek energie v této čakře) může způsobit nízké sebevědomí, nedostatečně vymezené hranice (které ostatní podvědomě cítí a proto je rádi překračují), nejistotu, přecitlivělost vůči kritice, strach z odmítnutí atd. Na tělesné úrovni se nedostatek energie v třetí čakře projevuje problémy a nemocemi trávícího ústrojí, žaludku, slinivky, nadledvinek, jater a horní části střev.

Světlo je život - já jsem život
Klidně se posaďte a zavřete oči, chodidla položte na zem, uvolněte všechny svaly Vašeho těla. Dejte si s tím opravdu záležet. Prodýchejte každou část těla, prociťujte, jak se Vaším tělem rozlévá klid. Všechno je uvolněné, cítíte se jako hadrová panenka. V této fázi meditace Vás napadají různé myšlenky, na pozadí zavřených víček se míhají rozličné obrazy, které odvádí Vaši pozornost od meditace. Nevšímejte si jich, ať ukazují cokoliv, nechejte je odplynout. Vizualizujte si zlatavě žluté sluneční světlo, které září do všech stran. Pozorujte tu obrovskou zlatou svítící kouli svým vnitřním zrakem. Toto světlo zapudí jakýkoliv obraz či myšlenku. Teď už nepřichází ani myšlenky, ani vize, teď už je pouze světlo, nic jiného. Koupete se v tomto světle, jste jím, to Vy jste světlem a světlo je vším. Zůstaňte takto tak dlouho, dokud vám to bude příjemné, prociťujte tuto sílu. Toto světlo je zdrojem všeho života. Užijte si to! 
 
Takto jste vstoupili přímo do Slunce a teď už jen zbývá objevit podobný zdroj v sobě samém.
 
Životní síla
Nyní vystupte ze Slunce, oddělte se od něj a pozorujte ho z dálky, aby jste byli schopni pozorovat záření slunečních paprsků. Paprsky slunce vedou tuto životní energii do prostoru, dotýkají se všech bytostí ve hmotném světě. Jeden z paprsků je určen Vám, míří přímo na Vás, přináší životní sílu do Vašeho těla. Sledujte směr paprsku, nadechněte se a vdechněte ho do svého těla. Paprsek oživuje všechny buňky vašeho těla, nabíjí Vás životadárnou silou, je to tak příjemné... 
 
Mé soukromé Slunce
Přesuňte svou pozornost do oblasti svého břicha - do oblasti solar plexu. Zde sídlí Vaše osobnost, zde se nachází Váš střed, Vaše soukromé slunce. Vnímejte jeho vyzařování. Můžete ho "vidět" jako malou světelnou kouli, takové malé slunce, které září do všech stran a vytváří tak kolem Vašeho těla jakousi sluneční obruč, která se otáčí kolem Vašeho fyzického těla a vyzařuje své světlo dovnitř (zpět do těla) a ven do okolního prostoru. Toto je Vaše vyzařování, takto se navenek projevuje Vaše osobnost.
 
Práce s vnitřním světlem
Pokud je světlo slabé, je slabá Vaše osobnost a je pravděpodobné, že Vás ostatní bytosti v životě utlačují a Vy stále musíte bojovat o své místo ve světě. Tedy zkuste "přidat světla". Pokud je energie příliš silná a příliš září do okolí, můžete tím od sebe odpuzovat ostatní. Chcete ve svém životě vidět jen sami sebe? Přes tuto svoji příliš silnou záři nevidíte ostatní! Zkuste ubrat světla, pak uvidíte, že i ostatní září. Vnímejte také hranice svého světla, kde končí Vaše a kde začínají hranice druhých lidí? Nerozpínáte se příliš? Neuhýbáte před svitem druhých? Jak jste silní, jak bráníte své hranice? Hrajte si se svým světlem a meditujte na téma síla osobnosti a hranice. Až budete cítit, že jste své světlo správně zkorigovali, že jste dosáhli stavu rovnováhy, meditaci pomalu ukončete. 
 
Jednota Bytí
Nechte své vnitřní slunce zářit a vnímejte svou celistvost, vnímejte, jak jsou všechny části vašeho těla vyživovány Vaším vnitřním sluncem i životadárnou silou slunce vnějšího. Vnímejte pohodu a klid, to úžasné naplnění, pocit jednoty. Soustřeďte se znovu na svůj dech, uvědomujte si zase každý kousek Vašeho těla, který se probouzí k vědomí. Jste tady a teď, naplnění a celiství. Jste tu správně. Otevřete oči.
 
Manipura (Manipúra) - čakra solar plexus
Manipura, umístěná těsně nad pupkem, je spojená s tématy: síla osobnosti, sebevědomí, jistota, ego, naše hranice, zodpovědnost k sobě i druhým. Disharmonie čakry solar plexus (tedy buď přebytek či nedostatek energie v této čakře) může způsobit nízké sebevědomí, nedostatečně vymezené hranice (které ostatní podvědomě cítí a proto je rádi překračují), nejistotu, přecitlivělost vůči kritice, strach z odmítnutí atd. Na tělesné úrovni se nedostatek energie v třetí čakře projevuje problémy a nemocemi trávícího ústrojí, žaludku, slinivky, nadledvinek, jater a horní části střev.

V nabídce našeho e-shopu naleznete celou řadu produktů souvisejících s čakrou solar plexus. Jsou to kameny, vonné tyčinky harmonizující tuto čakru i různé meditační předměty. 
 
 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli.

[{ include file=inc/bookmarks.tpl }]