Meditace nalezení vnitřní Bohyně

Bombastus
Meditace nalezení vnitřní Bohyně

Nalézt svou vlastní podstatu, identitu, sílu a pravdu je pro každou ženu nezbytné. Objevení vnitřní bohyně je malým zázrakem, který je dostupný každé ženě. Po čase zjistíte, že se Vaše mínění o sama sobě změnilo, že si sama sebe více vážíte. Budete se cítit svobodná, bez ohledu na to, co se právě ve Vašem životě děje. Jste sama sebou a milujete se takovou, jaká jste. Milujete sebe i svět okolo Vás, nic nepotřebujete, už nehledáte uznání od okolního světa, Vy znáte svou cenu a víte, že si zasloužíte žít šťastný život, plný lásky. Jelikož Vaše síla i láska k sobě samé a ke světu vychází z Vašeho nitra, je neovlivnitelná vnějšími vlivy. Už nikdy Vás nesrazí na kolena chování a slova druhých, už nebudete nikdy potřebovat jejich uznání. Už nebudete hledat lásku u druhých lidí, protože Vy sama jste jejím zdrojem.

Připravte se na cestu
Tato meditace se nejsnáze provádí v přírodě (zahrada, les, palouk apod.), ale pokud zrovna do přírody jít nemůžete, nevadí, najděte si nějaké klidné místo a zajistěte, že nebudete ničím a nikým rušena. Pohodlně se usaďte (můžete si zapálit vonnou tyčinku nebo svíčku), zavřete oči a sledujte svůj dech, jak vniká do Vašeho těla, jak ho oživuje a pak je vydechován zase ven. Soustřeďte se na svůj dech a nechte odplout všechny myšlenky, které přijdou. Doporučujeme mít u sebe kus křišťálu, ten má totiž úžasnou moc odhánět myšlenky, kterou jsou tou největší překážkou každé meditace. Pokud se myšlenky objeví, pouze je pozorujte, neřešte je, neposuzujte, jen je pozorujte a čekejte, až odejdou. Mysl je velký pokušitel, bude Vám chtít v meditaci zabránit, a proto vysílá všemožné myšlenky, aby Vás chytily do pasti a Vy nemohly meditovat. Pouhým vědomým pozorováním těchto myšlenek ztrácí myšlenky sílu, neztotožňujete se s nimi, nenecháte je, aby Vás svedly k představám a rozvíjení scénářů (jako obvykle), nemají možnost proklouznout do Vašeho vědomí, proto odchází, mizí. Až budete prosta všech myšlenek a budete se cítit připravena, začněte s vizualizací.

Cesta tam
Představte si, jak kráčíte po úzké pěšince mezi loukami. Je léto, ptáci zpívají, včelky bzučí, vzduch nádherně voní květinami, které kvetou na louce kolem Vás. Jdete po pěšince, sluníčko Vám praží do zátylku a Vy už se těšíte, až Vás obejme chladivý stín lesa, který se rozprostírá přímo před Vámi. Všechno dobře prociťujte, vizualizujte.

Ke kořenům
Vstupujete do lesního stínu. Svěží vánek nesoucí omamnou vůni jehličí Vás osvěžuje, cítíte se krásně a zdravě, nic Vás netíží. Procházíte se mezi stromy, nasloucháte zpěvu ptáků a těšíte se pohledem na sluneční paprsky, pronikající skrz svěží zeleň listoví. Náhle v dálce mezi stromy zahlédnete sluncem osvícenou kamennou kašnu a u ní nádhernou nahou ženu. Žena sedí na kamenném obrubníku porostlém lišejníkem, nohy máčí ve vodě a něco si brouká. Tiše stojíte a sledujete, jak slunce zalévá její nahé tělo hřejivým světlem, jak si lehký lesní větřík pohrává s jejími rozpuštěnými vlasy. Ona je Venuší, bohyní krásy a nespoutané svobody, bohyní lásky a milosti, bohyní, jejíž kořeny jsou kořeny stromů, jejíž tělo je tělem lesa, jejíž krev je životadárnou vodou, jejíž světlo je světlem Slunce i Měsíce. Bohyně čerpá svou sílu ze samotného Zdroje, z lůna Matky Přírody. Jdete blíže a náhle vidíte, že se Vám tato žena podobá, možná už vidíte, že tou ženou jste Vy sama. A skutečně, jste to Vy, ať podobna je Vaše tvář té její, či nikoliv. Tato žena, tato Bohyně žije v každé ženě, dřímá v jejím nitru a čeká, až odložíte svůj šat, svou masku, své ego, které jste si stvořila jako vnější podobu pro styk se světem a která je jen odpovědí na hrubost světa, sejmete ze sebe všechno, co k Vašemu pravému Já nepatří, a zcela nahá jí půjdete v ústrety.

Je jaká je
Pozorujte tuto ženu u kašny tak dlouho, dokud budete chtít. Sledujte její pohyby, sledujte, jak čichá vůni lesa, naslouchá jeho zvukům, sledujte, jak si hraje s kapičkami vody a až se budete cítit připraveny, odložte své boty i svůj šat, odhoďte svou masku a jděte k ní. Seznamte se s ní, učte se od ní, jak být sama sebou jen tak, bez ničeho. Učte se, jak přijímat své tělo takové, jaké je. Objevte své pravé Já, svou ženskou podstatu. Objevte svou schopnost přijímat sílu z přírody, vnímat i to, co nevidíte, komunikovat beze slov, rozumět i tomu, co ještě nebylo vysloveno.

Cesta zpět
Až budete cítit, že nastal čas, poděkujte, rozlučte se tak, jak je Vám milé a odejděte. Vezměte si své šaty i masku a jděte lesem zase zpět k louce, po níž jste přišly. Kráčejte po pěšince a radujte se. Právě jste objevily svou vnitřní ženu - bohyni, své opravdové Já. Ještě naposledy se zaposlouchejte do zpěvu ptáků a nadechněte se svěžího vzduchu, poté otevřete oči a probuďte se do tady a teď.

Zázrak proměny
Objevení vnitřní bohyně je malým zázrakem, který je dostupný každé ženě. Kdykoliv budete chtít, můžete se ke kašně vrátit a radovat se ze svého vlastního božství, ze své přirozenosti. Po čase zjistíte, že se Vaše mínění o sama sobě změnilo, že si sama sebe více vážíte. Budete se cítit svobodná, bez ohledu na to, co se právě ve Vašem životě děje. Jednoho dne pochopíte, že nemusíte meditovat, abyste navštívila bohyni u její kašny v lese. Pěšinka, les, ptáci, kašna i bohyně jsou ve Vašem nitru, máte je stále u sebe. Vy jste jimi a oni jsou Vámi. V tuto chvíli zjistíte, že jste nevědomky někde na cestě ztratila svou masku, kterou jste si vytvořila během života a za kterou jste se celou dobu schovávala, abyste se uchránila před světem. Vaše maska zmizela a už se nikdy nevrátí. Jste sama sebou a milujete se takovou, jaká jste. Milujete sebe i svět okolo Vás, nic nepotřebujete, už nehledáte uznání od okolního světa, Vy znáte svou cenu a víte, že si zasloužíte žít šťastný život, plný lásky. Jelikož Vaše síla i láska k sobě samé a ke světu vychází z Vašeho nitra, je neovlivnitelná vnějšími vlivy. Tato síla je silou univerzální, nikde nezačíná a nikde nekončí, nelze jí ničím umenšit ani umocnit. Je to konstantní síla plného Vědomí a toto Vědomí způsobí, že už nikdy nebudete stejná jako předtím. Už nikdy Vás nesrazí na kolena chování a slova druhých, už nebudete nikdy potřebovat jejich uznání. Už nebudete hledat lásku u druhých lidí, protože Vy sama jste jejím zdrojem.

Být tou, jež nese světlo
Brzy i ostatní pocítí, že se s Vámi udála změna a budou se k Vám náhle chovat jinak. Budete překvapena! Pokud totiž člověk miluje sám sebe a přijímá se bez podmínek, přijímá takto i ostatní bytosti a chová se k nim s takovou úctou, jakou věnuje i sám sobě. (Zkuste někdy jednat s nepřítelem či protivníkem uctivě – zjistíte, že nepřátelství zmizí, že vlastně nikdy neexistovalo). Objevíte-li bohyni sama v sobě, objevíte božství i v ostatních lidech a pochopíte, že bohové a bohyně jsou uvnitř všech lidí, všech bytostí, že všichni jsme si rovni, že všichni jsme součástí velké Jednoty. Objevit toto poznání, poznat ho na vlastní kůži a žít jím, je velkým krokem vpřed. Nyní z Vás vyzařuje světlo, dobro a láska, které přitahuje druhé jako magnet. To, že se k Vám náhle začnou lidé obracet, znamená, že cítí Vaši vnitřní záři, jsou jí přitahováni. Tato zář, toto světlo, je přítomno i v nich samotných – jako zárodek, jako potenciál, který se chce rozvinout, jako pochodeň, kterou nejdřív musí někdo rozpálit. Vy jste tím světlem, které povede ostatní.

S tématem nalezení Vnitřní Bohyně, tedy vnitřního ženství a vlastní jedinečné síly, souvisí mnohé produkty v našem e-shopu. V nabídce jsou také léčivé kameny, které výborně rezonují s organismem ženy, harmonizují její energie, posilují, pracují s jejími pocity, léčí šrámy na duši. Jsou to malachit, olivín měsíční kámen, mnohým ženám velmi pomůže i méně známý iolit. Tyto kameny se všeobecně používají a působí na převážnou většinu žen, nicméně je třeba vzít v potaz, že každá žena je neopakovatelným originálem, proto je třeba vybírat především intuitivně.

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli.

[{ include file=inc/bookmarks.tpl }]