Kolekce Světlo Hvězd - Akce

Někteří z nás si v sobě nesou vzpomínku na Domov našich duší, na svět plný dobra a lásky, na svět čistých a dokonalých energií Vesmíru. Takoví zpravidla hledí v noci ke hvězdám, jakoby čekali, že si pro ně někdo přiletí. Chtějí se vrátit. Kolekce mystických šperků Světlo Hvězd vás samozřejmě k nebi nevynese, ale může vás utěšit, zatímco budete pokračovat ve svém pozemském putování. Ano, náš Domov je tam, ale my jsme teď tady, ve škole života tady na Zemi, abychom rostli, aby bylo naše vlastní světlo silnější a skutečnější. Je-li v nás světlo, podobné hvězdám, jsme tu teď proto, abychom jím svítili - zde, v těchto podmínkách, abychom jím sloužili světu, abychom jím probouzeli ostatní. Jednou se Domů zase vrátíme, nyní ale musíme naplnit své poslání zde.