Knihy - příroda, byliny

Příroda je nejbližší projevený Spirit. Jen si povšimni dokonalé harmonie její nedokonalosti. Každé pokřivení, každá hrana i oblina, vůně i pach má v celku Přírody svůj význam. Není uhlazené, symetrické, geometricky přesné. Je rozličné, uspořádané jinak, geniálně jinak, podle Ducha. Malé i velké, přímé i ohnuté, zalité světlem slunce i stinné. Je nabité silou Původního Pramene Světla. Kam odešel člověk, nedílná součást této dokonalosti? Proč zapomněl na toho nejlepšího Učitele ze všech - na Ducha? Přestože člověk zapomněl, vše zde stále je. Otevřené, neskryté, připravené pro toho, kdo se umí dívat, kdo umí vnímat, kdo dokáže číst zprávy z oblaků, slyšet hlas větru, pochopit význam na stromě visícího, na tebe mávajícího listu...