Andělé sošky dětské a hrací

Když jsme byli dětmi, žili jsme s upřímnou radostí, cítili jsme přirozenou důvěru, lásku a bezbřehé nadšení z objevování světa, který byl prostě kouzelným místem. Vše bylo naplněno kouzlem, bylo to záhadné, překvapivé, plné dobrodružství a tajemství. Žili jsme naplno ponořeni do přítomného okamžiku, skutečně jsme Žili naplno. Bylo to proto, že jsme byli pevně spojeni s duchovním světem, na nějž nám v mysli zůstávala čerstvá vzpomínka. Děti, které jsou v kontaktu s duchovním světem, často anděly vnímají přímo, a tak žádný andělský předmět nepotřebují. Tato nabídka andělských sošek je určena především těm dětem, které pociťují strach, samotu, bojí se usnout, potřebují nějakého ochránce, kamaráda, spojence. Právě těmto dětem může být soška anděla velmi užitečná, jako předmět koncentrace, znovu napojení a posílení víry. 

Stav