Memento Mori

Smrt a život jsou spolu nerozlučně spjaty. Vše hmotné podléhá neúprosnému zákonu vzniku a zániku. Hmotná těla, ve kterých zde přebýváme, jsou smrtelná, ale naše duše věčné. Naši předci to věděli, proto více dbali na svůj duchovní rozvoj, pěstovali duchovní hodnoty, modlili se za spásu své duše, protože jen ta přetrvá, a jen ta může být zachráněna. Pro naši moderní a značně povrchní společnost je typické, že je fenomén smrti, zániku a pomíjivosti zcela vytlačen do pozadí. Kdo by se staral o smrt a duši, když je svět plný takových potěšení? Zavíráme oči, ale to neznamená, že se tím něco mění. Smrt je stále přítomna. Symbolika předmětů Memento Mori nám připomíná, že na tomto světě jsme jen na chvíli. V podstatě nás nutí podívat se na život z vyšší perspektivy a přehodnotit své priority, svůj život. Nutí nás neodkládat důležité, žít přítomností, tady a teď. Nutí nás hledat to pravé, to, co nepomíjí, to věčné. Memento Mori znamená Pamatuj na smrt. Pamatujeme-li, stáváme se pravdivými, živými. Na nic nečekáme, žijeme intenzívně, aktivně, teď a tady. 

Stav