Články

Strana 1 / 4
| 1 2 3 4 | »
Položek na stránce 12 24 48
Co když je všechno správně?
Co když je všechno správně?   
14.12.2018
Mé místo ve Vesmíru… Stále hledám. Stále něco hledám a za něčím se ženu. Ale za čím? A kam vlastně jdu? Všechno, co najdu, se mi mění před očima. A čas běží. Vše někam utíká. Kde je něco jistého? TO ONO, co mi uniká. Jsem zmaten. Nejsem si jist, co je vlastně správné. A co když je prostě správné všechno? Já, on, ona, oni, ono... radost, bolest, smutek, štěstí, nejistota, pocit důvěry, všechno krásné i ošklivé, nedokončené, zapomenuté, nedokonalé… Prostě všechno. Je to správně! Ne, není žádná chyba ani nedokonalost. Vždyť všechno roste do pravdy, vše se vyvíjí ke své nejvyšší dokonalosti. Svým vlastním tempem, ve svém vlastním čase. Detail
Nejvyšším Dobrem zrození
Nejvyšším Dobrem zrození   
14.07.2017
Po dlouhé noci, hned časně zrána, odemkly první paprsky slunce krásný žlutý květ. Každičký okvětní lístek se zaradoval, když jej slunce pohladilo. Narovnal se, natáhl se co nejvíce a nejlépe, jak jen uměl. Rozvinul se do té nejkrásnější krásy, jaké byl schopen, a tak oslavil život, který mu slunce dává. Když se žlutý květ naplno otevřel, bystrý pozorovatel v něm spatřil maličké blyštivé kapičky rosy. Jaká krása! Ten okamžik byl naplněn radostí ze setkání dvou milujících se – květu a slunce. Právě ta velebnost chvíle, v němž si slunce zálibně prohlíželo květ, který vzhlížel k slunci s otevřenou náručí, zaujaly pozorovatele. Květina a slunce. Zdálo se, jako by si prohlíželi jeden druhého. Slunce svými paprsky laskalo květ a ten se chvěl a natahoval se ke slunci. Bylo to, jako by spolu rozmlouvali, předávali si radost, jako by mezi nimi proudila láska! Detail
Co má společného kvantová fyzika a meditace
Co má společného kvantová fyzika a meditace   
25.05.2017
Superpozice v kvantové fyzice, získání stavu vlny, je to samé, jako když v meditaci získáš stav přístupu do vyšších dimenzí, kde už hmota není. Superpozice ve stavu meditace je tehdy, když „vidíš“, ve smyslu že cítíš hlubokými city, celý svět a jeho různorodé projevy. Ale jakmile se Pozorovatel koncentruje na nějaký objekt, jeho vědomí se redukuje a omezuje se na objekt pozorování. To znamená, že když činíš volbu a soustředíš se na konkrétní detaily, vlna se mění ve hmotu (částici). Vždyť když se soustředíš na detaily, mizí celkové vnímání a zůstávají jenom detaily. Myšlenky vycházející z Materiální podstaty jsou zvláštní nástroj, síla k materializaci objektů, ale pocity vycházející z Duchovní podstaty, to je síla k rozšíření vědomí, cesta k vyšším dimenzím. Detail
O planetě Faetón
O planetě Faetón   
22.02.2017
V časech dávných, pradávných, v dobách, které dnes již nikdo nepamatuje, existovala v nekonečném Vesmíru jedna krásná velká planeta plná života. Faetón. Byla osídlena živými tvory a nad jejími přírodními krásami srdce jen jásalo. Tato planeta byla obývána vyspělými bytostmi, podobnými lidem. Bytosti byly tvořeny zvláštní energeticko - hmotnou konstrukcí, do které bylo zasazeno bílé Jádro - Duše. Ta byla jejich pravým ryzím Já, to ona jim zprostředkovávala kontakt s duchovním světem, světem Boha. Bytosti obývající tuto planetu žily, tvořily a duchovně se rozvíjeli prostřednictvím svého světelného Jádra a posvátné živé síly Ducha, jenž jim byla dána darem samotným Stvořitelem. Detail
Cesta
Cesta   
22.02.2017
Přijde doba, kdy si uvědomíš, že chodíš v kruhu. Stejné situace, stejná setkání, rozhovory o ničem, faleš, nucené úsměvy a stereotypní otázky typu: „Jak se máš? Jak jde život?“ A najednou pochopíš, že si celou tu dobu chodil kolem hory a teď si zralý na to, aby si vystoupil na její vrchol. Pokud se odvážíš k samotnému výstupu, začneš dělat první kroky. Dostaví se však pocit, že sebou neseš zátěž, která ti brání dosáhnout vrcholu. Jestliže si uděláš přestávku a otevřeš svůj batoh, tak v něm uvidíš spoustu nepotřebného harampádí. Vysypeš ho a vidíš, že jsou to tvé Pochybnosti. Zahodíš je dolů a pokračuješ v cestě. Cítíš se o něco lehčí, ale s každým dalším krokem znovu pociťuješ tíhu. Otevřeš tedy batoh a tam ... Detail
Co hledáš? Co ti chybí?
Co hledáš? Co ti chybí?   
02.12.2016
Z rozhovoru mistra Farina s poutní­kem. „Co ti chybí?“ Poutníka zarazila pří­most otázky, ani se nad tím nemusel dlouze rozmýšlet a vyhrkl „Všechno mistře! Nic nemám, nic se mi nedaří. Jsem asi prokle­tý, tak jsem přišel sem do kláštera světla abyste ze mě to prokletí sejmuli.“ Mistr se na poutníka laskavě usmál a mírně zavrtěl hlavou. „Ne, nikdo tě neproklel, jediný kdo je tak mocný aby tě proklel jsi ty sám. Každý z nás si tvoří svou vlastní realitu.“ Když mistr uviděl na obličeji muže nechá­pavý výraz, tak jej vyzval, aby se šli projít do klášterních zahrad. Našli si lavičku pod rozkvetlým stromem, usadili se a Farin se zeptal znovu: „Co ti chybí?“ Detail
Kouzlo okamžiku
Kouzlo okamžiku   
25.10.2016
Každý okamžik má v sobě neopakovatelné kouzlo. Každý okamžik je jedinečný, nový, něco přináší, něco ukazuje. Je nesmírně inspirativní. Zastavme se. Ustaňme ve své činnosti právě teď a rozhlédněme se kolem sebe. Tolik krásy nás obklopuje! Všechno, co je kolem nás i v nás je Božím výtvorem, vše nese Jeho podpis. Vše má svou vlastní vnitřní krásu a hlubší smysl, než je na první pohled vidět. Věci, rostliny, stromy, slunce, obloha, motýli, kapky deště i voda ve skleničce, stojící na našem pracovním stole... Je v tom víc, je to hlubší, barevnější, sytější! Vezměme do ruky sklenici s vodou tak, jako by to bylo poprvé a naposledy. Oceňme ji, oceňme její tvar, její krásu a pak pomalu vychutnejme chuť vody. Jak je lahodná! Jak je to možné? Jak je možné, že právě tato voda v této sklenici je tak výborná? Detail
Pokladnice duše
Pokladnice duše   
19.09.2016
Duše člověka je jako malý bůh, podřimující v jeho samotném nitru. Tento malý bůh je zdrojem ohromné duchovní síly, Lásky a Moudrosti. Je jako malé zlaté semínko usazené v sluneční pleteni člověka. Stačí jej probudit... Každé semínko, aby rostlo, potřebuje péči, potřebuje pozornost, lásku, potřebuje zalévat. Stačí tedy obrátit svou pozornost zvenku dovnitř, a zalévat toto semínko svými upřímnými dobrými pocity, svou láskou, věnovat mu všechnu potřebnou péči. A z malého semínka pak vyroste krásný bílý květ, a jak ten bude růst a sílit, začne vonět, šířit světlo. Člověk začne "zářit", vyzařovat Lásku. A celý jeho svět se najednou promění... Jeho život se stane nádherným, protože bude prodchnut Láskou. A není mocnější síly v celém Vesmíru, než je síla Lásky. Detail
Příběh o nejšťastnějším a nejbohatším člověku
Příběh o nejšťastnějším a nejbohatším člověku   
27.06.2016
Štěstí. Říká se o něm, že je jako muška zlatá. Hned je tady, a hned zase tam. Jako muška si přilétne, usedne a za chvíli zase letí jinam. Tento druh štěstí je prchavý, pomíjející, protože závisí na hmotném světě, a ten je dočasný. Vše, co nám zde ve hmotném světě přináší pocit štěstí, je dočasné. Proto věříme, že nemůžeme být trvale šťastní. A přesto, všichni víme, že štěstí - opravdové, hluboké a trvalé - existuje. Mnozí jej zažili a mnozí jej zažívají. Takoví lidé již o nic neusilují, jsou naprosto šťastni teď a tady, za jakýchkoliv podmínek. V čem je to kouzlo? V čem spočívá takové štěstí a jak to, že nepomíjí? Je možné také něco takového prožívat? Jak to nalézt, jak toho dosáhnout? Jednoduše! Štěstí, to opravdové hluboké a nepomíjející štěstí, nemá s tímto hmotným světem vlastně vůbec nic společného. Přečtěte si příběh toho, kdo žije jako král, ačkoliv nemá vůbec nic... Detail
Vládce Bubliny
Vládce Bubliny   
10.06.2016
Člověk je tvůrcem svého osudu, je takovým zvláštním Vládcem své vlastní Bubliny. Co on vybere, to se bude manifestovat, co on dovolí, to se stane. Každé přání se mu vyplní, pakliže tento vládce rozumí tomu, jak to funguje, umí kontrolovat svou mysl a pracovat s energií své pozornosti. Někdy je člověk překvapen. Něco je jinak, než chtěl, v jeho životě se nedaří tak, jak by mělo. Dějí se věci, které nečekal, komplikace, které si nepřál. Je to tím, že v nějaké chvíli ztratil kontrolu nad svým myšlením, svou pozornost nevědomě vkládal jinam, než chtěl. A to je celé. Pokud není Vládce spokojen s tím, co je, stačí zvolit jinak, obrátit myšlení. Pokud chce něco změnit, stačí si to vybrat. A ona Volba probíhá v každém okamžiku života, v každém přítomném okamžiku. Detail
Gandhi
Gandhi   
09.06.2016
Mahátma Gándhí byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá (nenásilnost), který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Násilí vede dříve nebo později ke zvýšení násilí, a naopak nenásilí přerušuje spirálu zla a umožňuje obrátit nepřítele na spřízněnou duši. Příběh Mahátmy Gándhího učí nejen nebát se začínat konat dobro sám, je rovněž příkladem vnitřní rozhodnosti a neuhasínající síly lásky, dokonce i k těm, kteří konají nespravedlnost. V hádce nejsou vítězové, jenom poražení. Ovšem, pokud jeden z oponentů navenek dělá, co je zapotřebí, ale ve svém nitru skutečně svého protivníka miluje, ten druhý určitě pozná, že jedná nesprávně. Může v něm dokonce dojít k velké změně a stane se přítelem! Detail
O symbolech pohanských a křesťanských
O symbolech pohanských a křesťanských   
06.04.2016
Na tuto myšlenku nás přivedla paní, která se na nás obrátila s dotazem, proč se u vchodu do kostela Nejsvětější trojice v Srní nachází kámen s vytesaným pohanským obrazcem, zvaným Triquetra. Jak je možné, že se na křesťanských stavbách, v kostelech, chrámem či v jejich blízkosti, nacházejí pohanské symboly? Například pentagramy či triquetra? Je vžitým omylem, že křesťanství přináší v symbolech a obřadech něco zásadně jiného než tzv. "pohanství", správněji předkřesťanské náboženské systémy. Nehovoříme samozřejmě o myšlenkovém, ideovém obsahu, pouze o vnějších formách. Veřejné rituály podobné katolické mši vedené knězem s ornáty, výzdobou, sochami, slovy, zpěvy, hudbou, ohněm, vůní, obětí jsou známé už z Mezopotámie, Sumeru, Egypta. Detail
Strana 1 / 4
| 1 2 3 4 | »
Položek na stránce 12 24 48