Buddhismus a hinduismus - VO

Hinduismus a buddhismus jsou si navzájem blízká náboženství, která sdílejí společné kořeny v indické filozofii a mají mnoho společných konceptů, jako je karma, reinkarnace, dharma a cíl dosažení osvobození od koloběhu zrození a smrti.