Andělské svíčky

Archanděl Gabriel, Michael, Rafael, Ariel, Metatron či Uriel, to jsou ti, k nimž se lidé v modlitbách často obrací, žádaje o pomoc, ochranu či radu. Mnozí lidé při svých prosbách k andělům a archandělům zapalují svíčku, aby energie plamene podpořila jejich soustředění a vnesla do jejich slov, pronášených k duchovnímu světu, více síly, druzí zase používají andělské svíčky k dekoraci a připomenutí si existence vyšších duchovních sil.