Andělské karty

Andělské karty jsou karty s obrázky andělů. Zprostředkovávají určité nalazení se na Dobro, Lásku, soucit, naději a víru skrze tyto obrázky. Velkou výhodou těchto karet je to, že v nich nikdy nenajdete negativní poselství nebo cokoli, co by narušovalo vaši duševní pohodu. Andělské vzkazy jsou absolutně vždy pozitivní, povzbudivé a nadějeplné.