Andělské kameny

Již naši dávní předkové si všimli, že správné použití určitých přírodnin (například kamenů či bylin) člověku usnadňuje výstup nad pozemskou rovinu a vstup do jiných rovin Bytí. Mimo to rovněž zjistili, že tyto přírodniny svým působením vytváří příznivé podmínky pro kontakt s jemnohmotným světem a bytostmi, které jej obývají tím, že způsobují určité otevření člověka a zjemnění jeho vnímání. Andělské kameny jsou staletími ověřené druhy kamenů, které napomáhají otevření se kontaktu s jemnohmotnou sférou.