Andělské karty

Andělé jsou stále s námi, ale k tomu, abychom s nimi mohli komunikovat, musíme umět „ztišit svět“ ponořit se do nitra, hluboko, až tam, kde sídlí naše duše. Andělské působení je velmi jemné, proto je nutné naučit se naslouchat své duši, tichému vnitřnímu hlasu, skrze který často promlouvají. Andělské karty jsou výbornou pomůckou, neboť nám přinášejí určité naladění se na jejich energii, na lásku. Často netřeba složitých výkladů, neboť stačí i jediná karta, abychom změnili úhel pohledu na svoji záležitost, a tím si umožnili přístup k možnostem, které jsme předtím neviděli. Často právě jedna jediná andělská karta nám dokáže zpříjemnit den, pokud se na její poselství naladíme a vpustíme-li do svého dne trochu světla. Andělské karty, které jsou charakteristické tím, že přináší vždy jen pozitivní sdělení, lze použít jak k výkladům, tak pro inspiraci v podobě karty dne.

Stav