Andělské karty

Andělé jsou stále s námi, ale k tomu, abychom s nimi mohli komunikovat, musíme umět „ztišit svět“, odpojit se od svého vědomí a ponořit se do nitra, hluboko, až tam, kde sídlí naše duše. Andělské působení je velmi jemné, proto je nutné naučit se naslouchat své duši, tichému vnitřnímu hlasu, skrze který často promlouvají. Andělské karty nejsou hlasem Andělů. Vždyť Hlasy Andělů můžeme zaslechnout jen v tichu svého nitra, při opravdu hlubokém spojení s Duchovním světem Boha. Andělské karty jsou karty s obrázky andělů a představují určité nalazení se na Dobro, Lásku, soucit, naději a víru skrze tyto obrázky. Velkou výhodou těchto karet je to, že jsou absolutně vždy pozitivní, povzbudivé, nadějeplné. Zprávy andělských karet ladí naše vědomí na Dobro a Světlo, což může být dobrou přípravou pro následnou opravdovou komunikaci s Anděly ve svém nitru.

Stav