Antické medailony starodávného Řecka a Říma jsou do dnešních dob přitažlivými a dávají vzpomenout na vznešené doby, jež byly vyvrcholením starověku.