Amulet - Ahura Mazda  - 1
Amulet - Ahura Mazda  - 2
Amulet - Ahura Mazda - 1/2Amulet - Ahura Mazda - 2/2

Amulet - Ahura Mazda

Kód: FO-AM-08
Ahura Mazda byl (a stále je) Bohem Dobra. On je Tím, kdo předal proroku Zarathustrovi Duchovní Učení.
Omlouváme se, toto zboží je vyprodáno. Co nejdříve je doplníme.
249 Kč

Žádné hodnocení.
Líbí se vám tento produkt? Sdílejte jej se svými přáteli.
Amulet - Ahura Mazda

Ahura Mazda byl (a stále je) Bohem Dobra. On je Tím, kdo předal proroku Zarathustrovi Duchovní Učení. Prorok Zarathuštra žil v Baktrii za knížete Vištápsu. Tedy na území dávné Persie (v I. tisíciletí před naším letopočtem), v horách Zagros. Když mu Ahura Mazda předal Učení, sepsal toto prorok do své jediné knihy - Knihy Moudrosti. Jeho nejbližší žáci, které poslal do světa adaptovat znalosti učení, napsali dalších sedm knih. Později se tyto záznamy při přepisech opětovně zkreslovaly, různě zaměňovaly z pohledu moci zámožnými kněžími, kteří je nakonec transformovali na náboženství - zoroastrismus. Tak byla vytvořena posvátná kniha Avesta a zoroastrické náboženství, které podstatným způsobem ovlivnilo mnoho lidí z následujících generací a to nejen na těchto místech. Kniha Avesta sice obsahuje i "něco navíc", přidané lidmi za specifickým účelem, ale obsahuje i dobrá prapůvodní zrna, zapsaná prorokem Zarathustrou před více než 3000 lety.

Více zajímavých informací o Zarathustrovi a Učení předaném Ahurem Mazdou najdete v článku našeho slovnkíku, pod heslem Zarathustra.

Amulet Ahura Mazdy, Toho, kdo přináší cenné Duchovní Znalosti na tento svět, jsme do nabídky zařadili pro připomenutí. Pro připomenutí toho, že Dobrý Bůh se nikam neztrácí, neboť je Věčný. Jen během času, kdy navštěvuje horoucí a čistá srdce duchovně hledajících lidí, mění svá jména. Sám je však bezejmenný. A také stále přítomný. Dobrý Bůh je stále přítomný!

Ahura Mazda - Dobrý Bůh

Ahura Mazda znamená v překladu ze staroperštiny ‚Vládce Moudrosti‘ nebo ‚Vládce Vševědoucí‘. Později jméno Ahura Mazda (jedním z jeho dalších jmen je Rigden Djapo) už v řecké variantě znělo jako Óhrmuzd, Hormazd. Ve svých kázáních Zarathuštra poukazoval na Ahura Mazdu jako na dobrý počátek, opírající se o Ducha ohně, zosobněný řád – Arta, vládce působícího slova, Moudrého obklopeného skupinou ctných, kteří spolu s ním tvoří božskou sedmu ‚Améša spenta‘ - "nesmrtelně působící‘, ‚Darující‘. O mnoho později je začali v překladu nazývat ‚Svatými‘.  

Zpočátku prorok upozorňoval, že jméno Ahura Mazda je pouze nahrazení zakázaného jména Boha, které mezi lidem nikdo nezná. Toho Boha dokonce v religiózním kalendáři zapsali jako „Bezejmenný“. Avestánské „Ahura Mazda“ se překládá jako „Moudrý Bůh“, „Vladyka mysli“. Avestánské slovo „maz­da“ také znamená „uchovávat v paměti“. Jeho „jméno“ je tedy utvořeno ze dvou staroíránských slov, která mají árijské (indoíránské) kořeny. „Ahura“ odpovídá sánskrtskému slovu „asura“ – „vladyka“ – a „mazda“ indickému „medha“, tedy „moudrost, pochopení“.

Co je to ve skutečnosti Moudrost? Ani náhodou to nejsou vědomosti získané z knih, životní zkušenosti, bystrý rozum nebo elegantní logika myšlení. Ve starodávných tradicích různých národů byla „Moudrost“ původně dar z nebes (citová euforie, osvícení) během duchovního růstu člověka, dar, s jehož pomocí se dosahovalo stavu nejvyššího osvícení, všehopochopení, všeznalosti. Ne náhodou se v zoroastrismu zmiňuje, že se Ahura Mazda ukázal prorokovi Zarathustrovi díky „Blahému úmyslu“ teprve poté, co prorok mnoho let přebýval ve vytrvalém duchovním hledání. „Prorok se ptal a Bůh odpovídal a poučoval ho o božské Moudrosti“, tedy byl „tím, kdo dává Moudrost, pochopení".

Okřídlený sluneční disk - je prastarým symbolem slunečních Bohů - například Ahura Mazdy, staroegyptského boha Ra, asyrského Aššura či babylónského Šamaša. Pokud se sluneční disk na zobrazeních vyskytoval nad hlavami bohů nebo bytostí, symbolizoval vládnoucí Duchovní podstatu a znalosti přinesené z duchovního světa. V zobrazení Ahura Mazdy se jedná o zobrazení Duchovní Bytosti ze světa Boha, která přináší a dává lidem duchovní Znalosti.

Solární disk - sluneční disk

Znak kruhu je symbolem Duše, tedy nehmotné částice z duchovního světa. Kruh symbolizuje duchovní síly, vlastnosti Duše ve významu dokonalosti, celistvosti, věčnosti. Pokud je uvnitř kruhu bod, pak se jedná o zkoncentrovanou duchovní sílu - duchovní probuzení a duchovní rozvoj. Duše člověka, uzavřena v těle, je obklopena určitým obalem životní energie - pránou. Prána představuje zvláštní vrstvu mezi Duší a hmotou člověka - mezi duchovním a materiálním světem. V mytologii mnohých pradávných národů byla prána asociativně přirovnávána k ohnivé energii Slunce. Odtud se vzalo označení Duše jako solárního (slunečního) disku. Pokud je sluneční disk doprovázen symbolem křídel, okvětních lístků lotosu (jako je tomu u symbolu 6. čakry Ájna), paprsků, hadů či ohnivých jazyků, je tím naznačena dynamika ukazující na duchovní růst nebo na duchovní Znalosti přinesené na zemi bytostmi z duchovního světa. Symbol slunečního disku v kombinaci s dynamickými prvky lze nalézt v posvátných tripolských, sumerských, staroindických, egyptských, mexických i ruských symbolech.  

Sluneční disk

Texty zde uvedené vychází z informací knihy Sensei ze Šambaly kniha 4 a knihy AllatRa, kde se mimo jiné dozvíte ještě další souvislosti a velmi zajímavé informace nejen o Duši a duchovním růstu, ale i o dalších znacích a symbolech (například znak kříže, nilského kříže - anchu, pentagramu, hexagramu, spirále...), které provázejí lidstvo od nepaměti.


Proroctví o našem Věku (Zarathustra - Ahura Mazda)

"‚Ó, drahý, nejlepší příteli, Ahuro Mazdo!

Ptám se tě, vyjev mi pravdu.

Vždyť ty víš o všem:

O uskutečněných záměrech

Daivů, stejně jako lidí,

O věcech, které jsou jen myšlené,

O slovech, která vyřčena nebyla,

O myšlenkách, co ještě

Síly své zjevné nenabyly.

Předej mi z úst do úst

Slovo moudré o tom,

Co pro svět určeno jest

Za tisíce a tisíce let.‘


Tehdy Ahura Mazda řekl tato slova pravdivá:

‚Hovořím pravdu, pronáším pravdu.

Za tisíc, tisíc let a ještě polovinu

Dvounozí lidé zmnoží se na zemi

A bude jich dvanáct

Třikrát v tisících.

Shromáždí se v určený čas,

Ti všichni mnohokráte zrození.

Před očima jejich se čtyři cesty objeví.

Z nich tři klamné – přisluhovačů Drudže,

Zde do jám temnoty daivové srážejí.

Čtvrtou je cesta Arta, cesta Ducha a Pravdy,

Ta cesta přes propast vede.

Opěvováni budou ti znamenití a smělí,

Co spatří tu cestu ke spasení vedoucí.

Darován lidem bude úspěch,

A záhy za odvahu a pravdu

Odměna je čeká – bohatství Duše

A síla věcí.

Na dvě části svět se rozštěpí.

Zlomyslní vzadu s daévy,

Pochlebníky Drudže setrvají.

Příroda v prach obrátí

Z nich většinu. Jsou – konec konce.

Dobromyslní s opěvovanými vykročí,

Výběr konajíc v myšlenkách, slovech a skutcích.

Od konce ustaví – Počátek…

…Cožpak potřebuji Člověka slabého,

Jehož slovo je – prach a lež?

Všemocného Duchem, velkolepého si žádám,

Dobro konajícího světu.

Ať vyrazí, konečně,

Síla Arty bude při něm.

Moudrý je, kdo stojíc v zástupu na rozhraní světů

Naslouchá slovům Ahury.

Výběr je dán. Každý sám vybere

Svou sudbu zla či sudbu dobra,

A s dobrem i svobodu.‘


I pravil jsem v odpověď:

‚Prozíravý jsi, Moudrý příteli,

Kéž jsme hodni štědrosti tvé, ctěné,

A tak se staň Ahurova vůle!‘ “


Amulet Ahura Mazda je vyroben ze dřeva a mědi. Dodáváme včetně silné kožené šňůrky s uzlíky pro regulaci délky.

Velikost amuletu (průměr dřevěného kruhu)
6 cm

Délka x výška postavy Ahura Mazdy na slunečním disku
5 x 3,5 cm

Délka náhrdelníku (minimální x maximální)
44 x 82 cm
 

 

Facebook Komentáře
Dostupnostní hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.

Prosím, opište kód:
Napište váš komentář, názor, zkušenost
Přihlašte se pro napsání komentáře zde
Nikdo ještě nenapsal komentář k tomuto produktu.
Štítky Stojí za pozornost
Sušené byliny sáček - Skořice květ 50 g Sušené byliny sáček - Skořice květ 50 g Kód: BM-SKO-K-50
Sušený květ skořice, respektive odvar z těchto květů, se žívá pro podporu…
67 Kč
AllatRa AllatRa Kód: KOS-ALLATRA
Stará proroctví na různých kontinentech, v různých dobách a v různých…
493 Kč
Křišťál Brazílie tamblovaný mix M - L Křišťál Brazílie tamblovaný mix M - L Kód: SVK-kristal-maly_L Nejoblíbenější
Zkamenělý led nebo Božské světlo? Křišťál je kámen, vedoucí nás k pramenům…
37 Kč
Esenciální olej Heřmánek Anglie 10 ml Esenciální olej Heřmánek Anglie 10 ml Kód: AW-EO-18
Esenciální olej z heřmánku pravého zklidňuje, uvolňuje napětí, vyrovnává a…
85 Kč