Virgule a vše o nich

Virgule je tradiční prastará psychotronická pomůcka. Naši předkové odedávna využívali proutky, hůlky a jiné předměty k hledání vody, nerostů, energetických míst, předmětů, lidí, odpovědí na otázky.

  • V Tassili v jihovýchodní Libyi byly v jeskyních nalezeny primitivní malby staré přes 8000 let, znázorňující postavy pracující s větvičkou.
  • Královna ze Sáby si podle pověsti brala při svých cestách do družiny proutkaře, kteří hledali prameny a zlato.
  • Antický historik Herodotos popsal v době kolem roku 420 před naším letopočtem proutkaření Skythů s vrbovými proutky.
  • Virgule používali také Etruskové. Bohyně vody, studní a pramenů Juturna byla zobrazována s proutkem v ruce.
  • Hledači vody a studní se ve starém Řecku nazývali hydroskopové, v Římě aguileges.
  • Známý středověký alchymista, benediktin Basilius Valentinus psal o sedmi druzích proutků čarovných, lískových, vrbových a jiných, řezaných podle astrologických postavení hvězd. Popisuje i kovové virgule v různých provedeních, vhodné pro hledání rud, které havíři nosili za pasem nebo v kapucích hornické hazuky.

Jak používat virguli

Jak plyne z předchozího odstavce, virgule může být pružný lískový, vrbový či jiný proutek, vidlice tvaru Y, kovová vlaštovka, drát do L, drát jiného tvaru, případně pružina. To by bylo celkem jasné. Ale jak virgulí pracovat?

Tuto otázku řešíme s mnohými zákazníky velmi často. Vím, že vás to možná trochu rozladí, ale na proutkaření neexistuje přesný návod. My jsme zvyklí na předepsané postupy. Za prvé, za druhé, za třetí. Jak nás to učí ve škole. Je třeba však přijmout skutečnost, že v mnoha oborech lidské činnosti příručky nefungují. Člověk je složitější než motorka. Většina z nás zvládne obsluhu techniky, pračky, auta, mobilu, počítače atd.

Ale již pro vaření, zařízení bytu, malování, psaní, hudbu, astrologii, tarot, fotbal atd. je třeba určité nadání, talent. Očekává se náš osobní originální vklad, nevšední přístup. Víme dobře, že i mezi lékaři, soudci, učiteli atd. jsou rozdíly, přestože absolvovali stejné školy. Moji staří moudří učitelé psychoterapie říkali: „Každý pomáhající profesionál si v praxi najde svůj vlastní unikátní způsob práce v rámci jistých zavedených pravidel.“

Různé Duše mají různé schopnosti. Vzájemně se v životě doplňujeme. Virgule se v našich rukou nějak chová, pohybuje se, je to živý předmět. Již amazonští Indiáni věděli tisíce let před kvantovou fyzikou, že vše vibruje, kameny, půda, voda, vzduch žijí. Naučte se s virgulí hovořit, zkuste jí chápat. Vnímejte své pocity, všimněte si zákonitostí. Poznejte sami, na co a jak ve vašem životním prostoru reaguje, co vám ukazuje. Toto platí i o práci s jakýmikoliv dalšími psychotronickými pomůckami.

Muž s virgulí
 
Jsou virgule zázračné?

Často jsem byl na různých setkáních, festivalech, seminářích a jiných akcích svědkem plamenných diskusí o tom, která virgule je nejlepší. Jestli vrbová, kovová, s rukojetí, kuličkou na konci, toho či jiného tvaru. Každý hájí své přesvědčení a představy. Virgule je prý magický nástroj, je nutné jí energizovat, čistit, nepůjčovat jiným atd. K tomu je třeba připočítat věřící tradicionalisty a fundamentalisty, kteří opakují klerikalistické poučky katechismu o tom, že kyvadlo, virgule, křišťálová koule a další mantické, predikční pomůcky jsou zakázaným dílem Ďáblovým.

Jak je to doopravdy? Všimněme si základní věci. Informační efektory, jako jsou třeba amulety, orgonity, feng shui, mandaly, nebo rituální předměty typu sošek, svíček, vykuřovadel pouze umístíme a necháme samovolně působit. Ale proutek nic nedělá bez člověka. Je tedy nutná interakce těla a pomůcky.

Virgule na hledání vody

Virgule nejsou samostatnými magickými artefakty, ale prodlouženou ručičkou naší intuice, která zviditelňuje, znázorňuje, ukazuje navenek velmi jemnou, nepostřehnutelnou reakci našeho organismu na změny v okolním prostoru. Může se jednat o vodu, podzemní dutiny, horniny, energie, umístění hledaných věcí či bytostí, ale také o informační údaje o vhodných potravinách, léčebných látkách atd. Z toho důvodu na materiálu a provedení virgule nezáleží. Je to spíš věc osobního vkusu a zvyku, nikoli funkčnosti.

Virgule a moderní věda

S psychotronickými nástroji pracuji již velmi dlouho. Můj první kontakt s virgulí byl poměrně neuvěřitelný. Studoval jsem inženýrskou geologii a hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Na terénním geofyzikálním kurzu u Rudolfova v roce 1988 za námi přišel náš pedagog, starší pán, a pravil: "Co by to bylo za geologa, aby neuměl zacházet s virgulí. Já vás to naučím."

A skutečně, učili jsme se proutkařit. Nejprve jsme cvičně hledali starou štolu středověkého dolu na stříbro 16 m pod zemí, pak vodu, hranice hornin a další věci. Dobrý paradox, že? Ve skriptech ani u zkoušek to nebylo, ale pracovat s virgulí jsem se naučil na vysoké škole. Je to vědecké? Dnešní doba se již nenazývá moderní, ale postmoderní.

Jednou z charakteristik postmoderny je všeobecná společenská deziluze z neschopnosti vědy odpovědět na základní životní otázky. Již dlouho existují vědecké obory, které se snaží poznávat jevy, které se nedají vysvětlit laboratorními přírodovědeckými metodami. Patří mezi ně transpersonální psychologie, parapsychologie, noetika, psychotronika, teorie morfogenetických polí atd.

Obor, zabývající se studiem i praktickým využíváním přístrojů k detekci paranormálních fenoménů, se nazývá radionika, radiestezie nebo telestezie. Profesorka Anna Hogenová říká: „Každý psycholog, terapeut i filosof ví, že existují prorocké sny, které ukazují nadcházející události. Ale není to vědecké.“ V medicíně je správný, tedy lege artis také postup, který je uznávaný odbornou veřejností, ale který nemá dostatečné důkazy účinnosti podle pravidel EBM, medicíny založené na důkazech. Je třeba se smířit s Tajemstvím a neposuzovat vše kolem nás pouze pohledem školní fyziky, chemie, biologie.

Kde rostou virgule

Přestože se zdá být naše komunita mágů, čarodějek, astrologů, šamanek, yogini, léčitelů, hledajících či již osvícených atd. velká, není poptávka po virgulích taková, aby se někomu vyplatilo postavit na virgule továrnu, jako je tomu v případě talířů, bot nebo pneumatik.

Toto platí také o kyvadlech, runách a dalších podobných předmětech. Proto psychotronické pomůcky vyrábějí malí výrobci. Dříve jsme spolupracovali s mým dlouholetým přítelem Pavlem Kobzou, kterého jistě mnozí z vás pamatujete. Po jeho odchodu nám virgule XAMAN vyrábí můj bratr, Ing. Jan Halama, který je strojař, má velké zkušenosti s materiálem, sám si zhotovil potřebné pomůcky a matrice a z jeho dílny vycházejí precizní výrobky opravdu špičkové kvality.

Chcete si radiestezii vyzkoušet sami? Podívejte se na virgule XAMAN v naší nabídce. Můžete najít svůj pramen. Nebo také prameny dva. Jeden pramen viditelný, plný vody na vašem pozemku, v zahradě, u domu, chalupy či chaty. Druhý pramen neviditelný astrální, zdroj vašeho vnitřního poznání, intuice, jiného chápání světa, Vesmíru, okolí, životního prostoru.

Mgr. Vladimír Halama

jednatel e-shopu Bombastus.cz