Kyvadla a vše o nich

Co je kyvadlo?

Kyvadlo je jedním z nejvíce používaných nástrojů senzibilů i proutkařů. Přezdívá se mu prodloužená ruka našeho podvědomí. My se ptáme a kyvadlo nám svým kinetickým pohybem naznačuje odpověď.

Kyvadlo nám může být spolehlivým pomocníkem při rozhodování se pro některou z více variant řešení a taktéž si jeho prostřednictvím lze odpovědět na velké množství rozličných otázek.

Práce s kyvadlem nám může pomoci i při posuzování vhodnosti nebo nevhodnosti jednotlivých potravin, léčivých čajů nebo dietních doplňků apod. Někteří lidé používají kyvadlo snad na všechno, včetně hledání zón, nerostů, ztracených předmětů a osob nebo pro diagnostiku oslabených míst v těle člověka.

Jaký typ kyvadla je pro mě vhodný a na co bych si měl dát pozor?

Kyvadlem může být cokoli, co dokáže dostatečně jemně reagovat na vnitřní energii našeho podvědomí. Jako kyvadlo nám může posloužit třeba i jehla nebo prstýnek na niti (nit či provázek nesmí být z pružného materiálu), velmi oblíbená jsou kyvadla kovová či kyvadla vyrobená z polodrahokamů. Každý by měl zvolit takový typ kyvadla, které mu nejlépe vyhovuje. Měl by se s ním cítit dobře a uvolněně.

Pokud při práci s kyvadlem nedochází k pohodě mysli, není v pohodě ani podvědomí a kyvadlo nepracuje správně! Zároveň je třeba mít na paměti, že je naprosto nepřípustné pokoušet se kyvadlo zneužívat pro naše zištné cíle nebo pro poškozování druhých osob, či vměšování se do jejich životů, s cílem ovlivnit jejich chování a rozhodování. Naše podvědomí se během naší práce s kyvadlem otevírá a přijímá inspiraci a informace z Vyššího Zdroje - informačního pole (Akáši).

V případě našich špatných úmyslů, nám může spíše uškodit než pomoci. Také důrazně varujeme před pokusy vyvolávat duše zemřelých osob či jiných astrálních bytostí. Může se to totiž skutečně povést, a pokud si nejste jisti, zda s těmito astrálními bytostmi umíte "zacházet", pak se do jejich vyvolávání raději nepouštějte. Mohli by jste si velice uškodit. Je třeba uvést, že kyvadla nejsou nebezpečná, nebezpečné mohou být jedině naše myšlenky a úmysly!

Práce s kyvadlem

Důležité pravidlo pro práci s kyvadly

Pro práci s kyvadlem platí jednoduché a známé pravidlo: Dobré přitahuje dobré a špatné - zase to špatné. Pokud přistupujeme ke kyvadlu s čistým a otevřeným srdcem a dobrými úmysly a naše otázky pokládáme proto, že chceme druhým či sobě pomoci tak, aby jejich jednání bylo v souladu s nejvyšším dobrem nás všech, pak se nemůže nikdy nic špatného přihodit a nikomu nemůžeme ublížit. Toto je třeba mít na paměti.

Proto, pokud nám není dobře na duchu nebo na těle a cítíme se v disharmonii, raději se do práce s kyvadlem nepouštíme. Pro všechny případy je dobré nejprve se s pomocí kyvadla sám sebe zeptat, zda se dnes smím ptát a jestli je má energie dostatečná pro práci s kyvadlem. Pokud kyvadlo odpoví záporně - tedy nám naše intuice dává jasně najevo, že pro dnešek máme kyvadlo raději odložit. Opravdu se vyplatí svoji intuici poslechnout!

Práce s kyvadlem

Kyvadlo uchopíme za volný konec závěsu do pravé ruky, nejlépe mezi palec a ukazovák (mezi rukou a závažím by mělo být zhruba 5 cm řetízku či provázku). Pokud se nám chce, můžeme si loket opřít o stůl. Natažené prsty levé ruky přiblížíme na vzdálenost několika centimetrů k závaží.

Pokud jsme s kyvadlem nikdy před tím nepracovali, je dobré nejprve "vyzkoušet", jak komunikace s ním funguje, jak kyvadlo ukazuje kladnou, neutrální a zápornou odpověď. Nejsnáze to zjistíme jednoduše položenou otázkou: "Ukaž mi moji vyhledávací pozici."

Kyvadlo ano ne

Kyvadlo se buď pohybuje nebo se nepohybuje vůbec (způsob "vyjádření" kyvadel není univerzální, u každého funguje jinak). Dále se zeptáme, jak ukazuje "ano" a jak "ne". Pokud je vyhledávací pozice naprosto nehybná, pak u některých věštců je reakce "ano" kývání dopředu a dozadu, jako když souhlasně pokyvujete hlavou. Mnozí věštci zjišťují, že jejich reakcí "ano" je kroužení ve směru hodinových ručiček. Obě reakce jsou možné.

Pokud máme jasno, můžeme se začít ptát na jednoduché otázky, na které již známe odpověď - například: "Je jarní tráva zelená?" pro negativní odpověď, a tedy zjištění, jak kyvadlo ukazuje "ne" se můžeme zeptat: "je slunce modré?" apod. Díky takto kladeným otázkám pochopíme, jak kyvadlo pracuje, jak odpovídá a jakým způsobem se máme ptát, abychom získali co nejpřesnější odpovědi.

Tabulky a grafy

Na obrázku výše jsou dva příklady různých pomocných tabulek a diagramů, zhotovených za účelem zjišťování skutečnosti. I my si můžeme pro sebe vytvořit libovolnou tabulku, záleží čistě na nás a na způsobu naší práce. Vyzkoušet můžeme samozřejmě všechno, co je všeobecně doporučováno jinými věštci, ale zcela jistě nejlepší je zhotovit si svoji vlastní.

Od amatérství až po mistrovství

Je třeba si uvědomit, že při práci s kyvadlem pracujeme s velice jemnými energiemi, což pro nás v praxi znamená mnoho hodin poctivého tréninku a sebezdokonalování. Lze to přirovnat ke sluchu.

Ucho a sluch má každý, ale ne každý má hudební sluch. Kdo má hudební sluch, není ještě hráčem na hudební nástroj. Koncertním hudebníkem se člověk může stát až po létech úmorného cvičení těla a vědomí. S psychotronickými schopnostmi senzibila je to podobné. 

Tip na konec: Dejte na zdravý rozum!

Kyvadlo používejme s rozumem a odpovědi a rady, které nám přineslo, berme spíše jako doporučení, nikdy se striktně nedržme výkladu, pokud to odporuje našemu zdravému rozumu. Je mnoho lidí, kteří slepě, bez rozmyslu, následovali rady a dělali věci, které mnohdy hraničily se zdravým rozumem. Veškeré naše jednání je jen naší zodpovědností, za své činy jsme zodpovědni jen my, nikoliv kyvadlo.