Thovt

Thovt nebo Thóth je díky svým božským vlastnostem často chápán jako staroegyptský bůh, jehož jméno je ne zcela jasným způsobem odvozeno ze jména staroegyptského jména Džehuti - nebo Džehutej. Thovt však není Bůh, ale vysoce vyvinutá duchovní bytost, která přišla pomáhat duším na zemi. Kvůli svým božským vlastnostem a moudrosti, která dalece přesahovala možnosti tehdejších lidí, byla tato bytost později uctívána jako božská. Bůh Džehuti byl zobrazován jako muž s hlavou ibise, někdy jen jako ibis samotný. Thovt byl v Řecku ztotožňován s postavou Herma Trismegista. V pozdějších dobách byl Thovt vnímán jako jeden z bohů Stvořitelů, původcem božské moudrosti a poznání, bůh magie a kouzel. Existuje teorie, která se nabízí v souvislosti s výrokem Cicera, který říká, že se Egypťané zdráhali vyslovovat jméno tohoto mocného boha přímo (Džehuti), proto o něm mluvili jako o Thovtovi. Thovt je znamením nestvořeného, tím, kdo existuje ve vesmíru, je moudrostí i mírou všech věcí. Thovt je současně písařem, který vede záznamy o všech věcech, pravou rukou spravedlnosti a tím, který na hrnčířském kruhu vytváří tělo člověka z prvotní hmoty a jeho ducha z prvotní duše.

Uctívání Thovta
Hlavním střediskem Thovtova kultu bylo egyptské město Chemenu (Hermopolis Megalé, tedy Velká Hermopolis), nacházející se v oblasti dnešního Ešmúnénu ve středním Egyptě. Řekové Thovta ztotožnili s Hermem Trismegistem, který byl údajně tvůrcem legendární Smaragdové desky. Nejpozději od přelomu letopočtu až do moderní doby Thovt (ovšem ve výrazně modifikované podobě) představuje, jako Hermes Trismegistos, ústřední postavu hermetismu. Poté Thovt již nevystupuje jako bůh, ale je vnímán jako jeden z nejmoudřejších egyptských kněží.

Thovt - patron písařů
Thovt bývá zobrazován jako muž se zelenou hlavou ibise, svého posvátného zvířete. Thovt bývá opásán šerpou, což má odkazovat na jeho roli původce posvátných náboženských rituálů, často v ruce drží hůl se zářezy, která slouží k počítání - odměřování času (na základě lunárních cyklů). Na mnoha zobrazeních bývá Thovt zachycen s písařskou paletou a rákosovým pisátkem (božský písař), někdy je možné ho vidět ve společnosti svou bohyň - bohyně Maat nebo Sešat. Thovt může a nemusí mít pokrývku hlavy, typickou ozdobou pro všechny typy Thovtových podob je zlatý sluneční kotouč (případně měsíční úplněk), vsazený do měsíčního půlměsíce - znak AllatRa, o němž se dozvíte více ve stejnojmenné knize AllatRa. Dalším možným typem zobrazení Thovta je podoba paviána (další posvátné zvíře), v poloze vsedě. Thovt, patron písařů, takto sedí jako pavián na podstavci vedle zobrazované osoby.