Tara

Tara (Tárá) je v buddhismu jednou z nejvíce uctívaných božstev, je vnímána jako "hvězda ukazující cestu". Tara je obrovským působištěm síly božské laskavosti a soucitu. Jako bohyně představuje nejvyšší možnou transformaci, které lze dosáhnout skrze ženskou tvořivou podstatu. Tara (někdy Tárá) byla původně bohyní hinduistickou, až později byla přejata buddhismem. Nejvíce přízně se jí dostává v Tibetu, kde je uctívána jako milosrdná Bohyně - Ochranitelka, která přichází neprodleně na pomoc, je-li volána. Tara má mnoho podob, nejčastější jsou dvě podoby - bílá Tara a zelená Tara.

Zelená Tara je dynamická, přináší všem, kdo jí uctívají, nadšení, rozhodnost a sílu jednat. Zelená Tara je bojovná, ale láskyplná, rychlá a energická - provádí rychlé výměny energie. Zelená Tara pomáhá všem, kdo mají strach, aby jej dokázali překonat. Pomáhá s rozhodováním, povzbuzuje váhající, poskytuje útěchu pozůstalým, když odejde jejich milovaný. Zelená Tara bývá zobrazována v poloze uvolnění a současně připravenosti - levá noha je v poloze meditativní, pravá je v poloze připravené k jednání. Toto postavení nohou (asána) symbolizuje dosažení úplné Moudrosti, zvládnutí duchovních technik a jejich používání v pomoci druhým. Její levá ruka často třímá modrý lotos (symbol duchovní čistoty a síly), pravá ruka je v gestu integrace Moudrosti a duchovní síly. Její mantrou je: "Om Tare Tuttare Ture Soha". Pokud ji chcete přivolat, prozpěvujte si tuto mantru.

Bílá Tara souvisí s vírou, duchovní čistotou, duchovními praktikami a osvícením. Bílá Tara je krásná a jemná, je ztělesněním čistoty, mírnosti, trpělivosti, bezpodmínečné lásky, starostlivosti a nejvyššího soucitu. Bílá Tara učí přistupovat k problémům s moudrostí, trpělivostí a modlitbou, pomáhá lidem se stálou koncentrací na sílu Božské lásky. Z jejích očí vyzařuje nekonečná láska, radost a vděčnost. Bílá Tara je Láskou, vyzařuje a šíří pouze Dobro a Světlo. Bílá Tara bývá zobrazována jako čistá mírná moudrá bytost se vznešenou bílou tváří, sedící v meditačním posedu na lotosu. Její mantrou je: "Om Tare Tuttare Ture Mama Ayuh Punya Jñana Pustim Kuru Soha".

Legenda o Taře
Podle legendy povstala Tara ze slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Jméno Tara doslova znamená „Vysvoboditelka". Podobně jako Avalókitéšvara je Tara v tibetském buddhismu vnímána jako zachránkyně, která se objeví v okamžiku, kdy oddaný vyznavač vysloví její mantru (óm táre tuttáré turé sváhá). Také pomáhá odstraňovat překážky na cestě k probuzení. Nejrůznější písemné záznamy se zmiňují o dalších schopnostech - jako zejména přemáhání duchů a démonů a léčení nemocí. Rozšiřuje svou laskavou péči na dobré i zlé, moudré i pošetilé, jako slunce září na hříšníky stejně jako na světce.