Šamanismus - Cesty do jiných světů

Co je šamanismus?

Milé přítelkyně a přátelé, předkládáme vám další povídání. Šamanismus je souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik, známý tisíce let u mnoha kultur v různých oblastech světa. Tento světonázor chápe člověka, přírodu, Vesmír, duše, duchy a Bohy jako vzájemně propojený živý systém.

Tato prastará duchovní tradice sahající až do pravěku se v posledních desetiletích objevuje i v naší civilizaci v podobě neošamanismu. Mnoho lidí v moderní společnosti cítí prázdnotu, která se nedá naplnit pouze materiálními statky, a hledá spiritualitu. Šamanismus nabízí jednu z cest k hlubšímu spojení s tím, co nás přesahuje, s neviditelnými světy, smyslem života.

Kdo je šaman?

Šaman byl a je duchovním vůdcem komunity. Slouží jako prostředník mezi fyzickým a duchovním světem, mezi nebem a zemí, Bohy a smrtelníky. Šamani nebo šamanky vedou rituály, léčí nemocné, věští budoucnost, chrání komunitu před zlými duchy a jako psychopompové, tedy průvodci duší, pomáhají lidem najít sama sebe a správnou cestu životem.

Šamanismus v dnešní době

V době klimatické krize, rostoucí ochrany životního prostředí a kritiky bezohledného využívání zdrojů roste zájem o šamanské vnímání přírody a propojeného světa. Principy harmonie a respektu mohou inspirovat k zodpovědnějšímu přístupu k naší planetě. V době izolace a individualismu hrají různá šamanská setkání důležitou roli při budování spřízněných komunit a přátelských podporujících vztahů.
Šamanské techniky, jako jsou bubnování, tanec, zpěv, trans, meditace, práce s vizemi a sny, nabízejí v dnešním uspěchaném a materialistickém světě tolik potřebný autentický kontakt s duchovnem. Mohou být užitečným nástrojem pro léčení psychických i fyzických potíží a pro podporu duševní pohody. Šamanismus se často používá jako doplněk k moderní medicíně. Oblíbený je celostní, holistický přístup k léčení, který se zaměřuje na fyzické, psychické i duchovní aspekty člověka. Mnoho lidí používá různé byliny, čaje, detoxikace, diety, přírodní stravu a mnoho jiného.
Podívejte se na šamanské bubny v naší nabídce.