Pokladnice duše

Duše člověka je jako malý bůh, podřimující v jeho samotném nitru. Tento malý bůh je zdrojem ohromné duchovní síly, Lásky a Moudrosti. Je jako malé zlaté semínko usazené v sluneční pleteni člověka. Stačí jej probudit... Každé semínko, aby rostlo, potřebuje péči, potřebuje pozornost, lásku, potřebuje zalévat. Stačí tedy obrátit svou pozornost zvenku dovnitř, a zalévat toto semínko svými upřímnými dobrými pocity, svou láskou, věnovat mu všechnu potřebnou péči. A z malého semínka pak vyroste krásný bílý květ, a jak ten bude růst a sílit, začne vonět, šířit světlo. Člověk začne "zářit", vyzařovat Lásku. A celý jeho svět se najednou promění... Jeho život se stane nádherným, protože bude prodchnut Láskou. A není mocnější síly v celém Vesmíru, než je síla Lásky. 

Kde láska pramení
Duše je věčným pramenem Lásky, duchovní síly. A tento pramen nikdy nevysychá. Láska stále proudí, ona Je! Není třeba se za ní honit, čekat na ni, vyhlížet ji, hledat ji tam někde venku. Láska není hmotná věc, je z duchovního světa. Láska není předmět, který dostaneme, a můžeme si jej nechat, uschovat na pozdější časy. Láska se nedává, nedostává, láska se vyzařuje. Vyzařuje se z hloubi duše směrem ven, ke všemu a všem. Vše živé na ni reaguje. Ego tuto sílu nezná, jen napodobuje její projevy, ale ve skutečnosti ji nezná a neumí ji vyzařovat. Ego je umělé, je to spotřebitel, chce jen dostávat. Vyzařovat lásku umí jen Člověk, který probouzí či už probudil zcela svou Duši.  To je láska bez podmínek. Na ničem  nezávisí, ona je, neustále proudí zevnitř ven, jako z bezedné studny. A to bez ohledu na to, co se kolem děje.

Být v lásce
Když se zamyslíme do hloubky nad našimi nesčetnými přáními a budeme je redukovat tak, abychom se dobrali k jejich podstatě, zjistíme, že ve skutečnosti chceme vlastně jediné - Lásku. Když je láska, když ji cítíme, problémy se lehce řeší, nad spoustou věcí člověk mávne rukou, protože ví, že vlastně vůbec nic není zas až tak moc důležité. Ani postavení ve společnosti, názory druhých, ani majetek ani jiné materiální cíle. Když cítíme lásku, vše ostatní se děje jakoby samo od sebe, mimo nás, a přitom je to všechno v dokonalém souladu. Jsme prostě v lásce a je to, jako bychom měli křídla, cítíme se silnější, odvážnější. Nic není nemožné. Láska je mocná síla, protože je z duchovního světa. S ní je možné vše. Proto ji stále hledáme. Ale považme, vždyť ona pramení v naší duši! Můžeme se stát jejím zdrojem, otočíme-li svou pozornost dovnitř, k jejímu prameni. Můžeme ji vyzařovat, namísto utrpení z jejího věčného hledání v něčem či někom ve světě tam venku.

Pokladnice Duše

Pokladnice Duše
Jak pravili Moudří - vše, co hledáme, je uvnitř nás. Je to v duši. Duše je přímo pokladnicí všeho krásného, čistého, moudrého, velkolepého, vznešeného, silného. Není divu, vždyť pochází ze světa Boha, je Jeho malou částí! V duši se skrývá věčnost, Láska, skutečná síla. Když se Duše probouzí, z člověka se stává Člověk. Žije na pozitivní vlně, jeho slova a činy jsou naplněny duchovní silou, kam přijde, tam je vítán. Takový Člověk jde příkladem, pomáhá, stává se inspirací pro druhé, protože lidé cítí Lásku, která z něho vyzařuje. Jeho vnitřní Zdroj Lásky je neustále plný a přetéká na všechny strany. A vše živé mu odpovídá. Každý člověk může toto dokázat. Stát se Člověkem. Stačí jen obrátit pozornost od světského k Božskému uvnitř sebe samého.

Jak probudit Duši, toho dřímajícího "malého boha" uvnitř sebe? To je otázka hodná Člověka. K probuzení Duše vede více cest, například Ježíšova srdeční modlitba či prastará technika, zvaná Lotosový květ. Stačí jen chtít, jít za tím, nenechat se odradit, kráčet po cestě vedoucí k probuzení Duše a stát se Člověkem.

Informace pocházejí z knihy AllatRa.