Orgonit

Orgonit je akumulátor univerzální energie (orgonu, prány, čchi). Orgonit tuto životadárnou sílu přitahuje, koncentruje a udržuje ji ve svém blízkém okolí. Pro pochopení funkce orgonitů je nezbytné upřesnění pojmu orgon. Orgon byl popsán v 30. letech 20.století, rakouským psychiatrem a psychoanalytikem, žákem Sigmunda Freuda, doktorem Wilhelmem Reichem. Wilheim Reich byl jedním z nejradikálnějších osobností v historii psychiatrie. Dle jeho pohledu byla nemoc člověka (psychické poruchy) pouze nedostatkem "orgastické" kosmické energie, tzv. orgonu (výraz orgon odvozen od slov orgasmus a organismus). Závažná traumata, která postižený člověk prožil, dala vzniknout tzv. bioenergetickém krunýři, který omezoval nebo blokoval příjem orgonu do těla člověka. Tento bioenergetický krunýř se projevoval na fyziologické rovině jako ztuhlost, křeče, projevoval se jak v držení těla, tak ve způsobu pohybu člověka. 

První akumulátor orgonu
Na základě teorie orgonu, životadárné univerzální síly, zkonstruoval W. Reich první orgonovou komoru (r. 1940), která byla obřím akumulátorem orgonu. Tuto orgonovou komoru nejdříve testoval na zvířatech (na myších s rakovinou) a rostlinách, později ji upravil i pro léčení člověka (například pacienty s rakovinou či schizofrenií). Stěny orgonové komory byly opláštěny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungovaly jako jednocestný ventil, jednosměrně propustný. Organické materiály mají tendenci orgon (Pránu, Čchi) přitahovat – nabíjet se jí a držet v sobě, akumulovat, kovy naopak energii orgon instantně odpuzují, jsou pro tuto energii mnohem méně prostupné. Proto byla vnější vrstva orgonové komory z organického materiálu a vnitřní vrstva z kovu, docházelo v ní k průniku energie dovnitř a jejímu zadržení. Osoba uvnitř komory tedy byla vystavena vysoce koncentrovanému orgonu, což způsobilo vyléčení jejích problémů. Výzkum a výsledky práce dr. Reicha však nebyly vědeckou obcí podporovány, byly všemožně napadány a označeny za nevědecké, podezřelé a protizákonné. Po druhé světové válce byl obviněn z protiamerické činnosti, Americký úřad pro ochranu potravin (Food and Drug Administration - FDA) navíc zahájil tažení proti jeho orgonovým přístrojům. Byl uvězněn a po ročním pobytu ve vězení zemřel. FDA mezitím nechala spálit mnoho jeho nepublikovaných teoretických materiálů o orgonu.

Orgon - Prána - čchi - éter - mana - archeus
Orgon je univerzální bioenergetická síla, dech nebo univerzální energie, která zdaleka není lidstvu neznámá. Informace o ní jsou popsány už v sanskrtu (prána), zabývá se jí i tradiční čínská filosofie (čchi), známe ji pod pojmy éter (zkoumal Nikola Tesla), pneuma, fluid, mana, archeus, meteoron, elan vital atd. Tato mocná univerzální energie je základem veškerého života, je symbolickým vyjádřením celého světa, hmotných i nehmotných energií. Orgon, prána, čchi je původní pralátkou, původce života, proměn, vzniku a zániku. Tato energie nás obklopuje, je naší součástí, proudí vším, co existuje. Tato dynamická energie je spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí, a proto umožňuje existenci života na hmotné úrovni. Řídí všechny tělesné funkce živých organismů (dýchání, příjem kyslíku i potravy, vyměšování...). 


 
Co je orgonit
Orgonit je jakýmsi dalším vývojovým stupněm původního obřího orgonového akumulátoru, který jako první vyrobil v 90. letech min. stol. Karl Hans Welz. Hans využil kombinace směsi odlité pryskyřice s kovovými třískami o velikosti šálku. Přepracoval tak koncept původních rozměrných orgonových akumulátorů do mnohem menší podoby. Orgonit je akumulátor univerzální energie (orgonu, prány, čchi). Orgonit tuto životadárnou sílu přitahuje, koncentruje a udržuje ji ve svém blízkém okolí. Vlivem náročných životních situací, zmatku, chaosu a stresu dochází u člověka k omezení či zablokování příjmu orgonu - prány, kterou člověk ve svém přirozeném stavu bežně přijímá. Pokud dojde k omezením, křečím a blokacím v psychice člověka, příjem prány je snížen, imunita je narušena a člověk se tak stává méně odolným vůči působení různých vlivů (viry, baktérie, elektrosmog, gpz - geopatogenní zóny apod.), působících zcela běžně v jeho okolí. Vznikne-li tedy fyzický symptom, jako bolest hlavy, břicha, nespavost, nemoc apod., je třeba hledat původ nemoci v psychice člověka a na této úrovni ji léčit, aby byl znovu schopen otevřít se příjmu prány. Vliv geopatogenní zón a elektrosmogu totiž nelze ničím ovlivnit, jediné, co lze ovlivnit je míra příjmu orgonu (prány) a ta je podmíněna psychickým stavem člověka. Působení orgonitu je zcela jiné a na intenzitu záření, elektrosmogu a zón nemá žádný vliv. Jeho používání "jen" zvyšuje příjem prány a tím posiluje naši vlastní sílu a odolnost.

Jak funguje orgonit
Orgonit využívá podobné materiály jako Reichův akumulátor, ale funguje trochu jiným způsobem. Orgonit je směs kovových třísek, špon, nastříhaných drátků atd., zalitá v epoxidové pryskyřici nebo přírodním vosku. Vlivem uspořádání kovových částí uvnitř orgonitu vznikne anomální jev, energetický vír, který nasává energii orgonu (akumuluje), poté je tato energie znovu vyslána z orgonitu do prostoru. Tento koloběh energie se neustále opakuje, orgonit se sám nabíjí a vybíjí, takže nevyžaduje žádnou zvláštní pěči.

Jak orgonit pomáhá?
Orgonit je jako akumulátor orgonové energie, přitahuje tedy orgon a zvyšuje jeho intenzitu a koncentraci v prostoru, čímž u člověka dochází ke zvýšení energie a odolnosti. V důsledku tedy dochází ke zmírnění veškerých obtíží, symptomů, špatných nálad. Člověk se zkrátka cítí mnohem lépe, někdy až euforicky. Tento efekt trvá zpravidla jen několik dní, než si tělo opětovně zvykne na příjem orgonu. Vytvoří se tolerance a zdravotní a fyzický stav člověka se stabilizuje.

Čeho je orgonit schopen (ze zkušeností)

 • Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky.
 • Eliminuje působení geopatogenních zón na minimum.
 • Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu podzemní.
 • Je silným zdrojem záporných iontů.
 • Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu.
 • Orgonit léčí a uzdravuje nejen lidi.
 • Transformuje destruktivní energie, čistí, vitalizuje a nabíjí tělo, domy, okolí živou energií.
 • Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem.
 • Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu.
 • Podporuje meditace, rozjímání, různé terapie.
 • V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek ještě umocňuje.

Výrobky z orgonitu
Orgonity jsou na trhu k dostání v podobě polokoulí, pyramid (zde je účinek orgonitu znásoben působením tvaru pyramidy) či různě tvarovaných útvarů rozličných velikostí. Velmi účinné jsou orgonity s krystaly polodrahokamů - křišťálu, ametystu apod. Tyto orgonity jsou posíleny energetickým působením polodrahokamů, výhodou je i to, že polodrahokam uvnitř orgonitu je neustále čištěn a nabíjen energií orgonu (ta jím stále proudí), není se tedy třeba starat o jeho nabíjení. Velmi oblíbené a účinné jsou i orgonitové přívěsky, které jsou k dostání v různých tvarech.