Pohanské a křesťanské symboly

Jak je možné, že se na křesťanských stavbách, v kostelech, chrámem či v jejich blízkosti, nacházejí pohanské symboly? Například pentagramy či triquetra? Je vžitým omylem, že křesťanství přináší v symbolech a obřadech něco zásadně jiného než tzv. "pohanství", správněji předkřesťanské náboženské systémy. Nehovoříme samozřejmě o myšlenkovém, ideovém obsahu, pouze o vnějších formách. Veřejné rituály podobné katolické mši vedené knězem s ornáty, výzdobou, sochami, slovy, zpěvy, hudbou, ohněm, vůní, obětí jsou známé už z Mezopotámie, Sumeru, Egypta.

Mezi církevními hodnostáři bylo vždy mnoho osobností, kteří se zabývali tajemstvím života v celé jeho šíři. Úzké mantinely oficiálního katechismu byly určeny pouze pro prostý nevzdělaný lid. Biskupové, kardinálové, papežové potřebovali vědět více. Zajímali se mj. o astrologii, hermetismus, alchymii atd. Důkazem toho jsou např. esoterické a okultní symboly na církevních stavbách. Pentagramy na gotických kostelech a katedrálách, astrologické symboly slunečních znamení zvířetníku na stropě letního refektáře Strahovského kláštera v Praze atd. Benediktinští mniši opisovali díla antických autorů. Pouze díky jim dnes víme o Platonovi, Sokratovi, Aristotelovi atd.

Katolické kostely byly v rámci probíhající christianizace, tedy příchodu křesťanství, stavěny v naprosté většině na tradičních božištích, energetických duchovních místech, kde se obřady odedávna konaly. Národy sousedící s římskou říší by křesťanství nepřijaly, pokud by se příliš ostře vymezovalo proti jejich zvykům a tradici. Na našem území probíhala christianizace až do 14. století. Proces přechodu náboženských systémů byl velmi pomalý. Lidová zbožnost vždy byla a dosud je promísena předkřesťanskými zvyky v různých ročních obdobích a životních situacích, jako jsou Vánoce, Velikonoce, slunovraty, svatby, křty, pohřby atd., které byly církví buď přijaty nebo tolerovány a jejich pradávný průvod si nyní už neuvědomujeme.

Triquetra je původně keltský symbol. Ale Keltové v období od 1. do 5. stol. n. l. přijali křesťanství. Triquetra jim znázorňovala obecnou trojnost, mj. i Svatou Trojici, Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Tím přirozeně nabyl původní pohanský symbol dalšího významu křesťanského. Ani kříž není původním křesťanským symbolem. V různých variantách se s tvarem kříže setkáváme v mnohých předkřesťanských kulturách. Já sám jsem katolík a umístění symbolů jiných spirituálních systému vnímám velmi pozitivně. Odpovídá to duchu II. vatikánského koncilu v otázkách vzájemného porozumění a sbližování různých církví, setkání v Asissi atd.

Mgr. Vladimír Halama