Amulety a vše o nich

Co je amulet

Amulet chrání, jeho jméno pochází z latinského amoliri, tedy zabránit, zamezit, odklonit. Již římský filosof Plinius označuje výrazem amuletum prostředky k odvracení zla. Talisman podporuje snahu, úsilí o dosažení určitého cíle.

Název pochází z řeckého telos – účel a arabského talasm – rituál. Amulety a talismany navrhovali i nejslavnější alchymisté, Agrippa z Nettesheimu, Paracelsus, Dee, Keley, Rhazes, Flamel a další.

Ochranné amulety

Od pradávna lidé nosí různé předměty pro svou ochranu. Magické amulety a talismany zhotovovali indiánští šamani, druidi, kněží, čarodějky, bylinkářky, vědmy, věštkyně, kouzelníci ve všech kulturách na světě. Používali kameny, kůži, kosti a zuby zvířat, části rostlin, dřevo, plody, květy, později pálenou hlínu, kov.

Je účinek amuletů a talismanů pouze otázkou víry, sebenaplňující předpovědi? Nebo se dá jejich působení vysvětlit? Moderní fyzika přidává k dosavadním veličinám hmota a energie také pojem informace.

Současní vědci, např. britský biolog Rupert Sheldrake, vyslovují hypotézu tzv. morfogenetického, informačního pole, které svojí podstatou odpovídá prastarým představám o nehmotném světě, astrálu, akáše.

Tradiční symboly, jako je kruh, půlměsíc, trojúhelník, kříž, pentagram, spirála, anch, jin - jang, květ života, ruka, anděl, pyramida, óm a další tedy mohou působit jako jakési klíče, iniciátory, informační působiče, efektory, které určitým způsobem nastavují informační pole ve svém okolí a dávají tak pokyny, v jakém stavu se má energie a hmota v daném místě nacházet. Informaci tvoří slova in - formatio, tedy dávat do tvaru.

Zdá se vám to logické? Vyzkoušejte sami. Podívejte se do kategorie šperky a vyberte si ten, který odpovídá situaci, jakou právě prožíváte a řešíte.