Moudrá mysl

Kolotoč myšlenek, víření různorodých nápadů a vizí bez možnosti zacílení na jednu z nich (špatná koncentrace), tlaky a bolesti hlavy, nejasnost, zmatek, neschopnost vidět víc a dál, nalézat rychlá a účinná řešení, pocity otupělosti, ztvrdnutí a nepružnosti... Tyto stavy jistě každý zná. Jsou způsobeny přetíženou myslí. Naše mysl pracuje 24 hodin denně, neustále k ní a skrze ni proudí davy informací a vjemů. Hrnou se na ni ze všech stran. Mysl přijímá, porovnává, vyhodnocuje, třídí, ukládá do paměti... Začne to narozením a končí smrtí těla. Pokud svou mysl neovládáme a neumíme s ní pracovat, pak zcela přirozeně během let ztratí svou pružnost, jasnost a bystrost, unaví se a nepracuje efektivně. Jsou způsobeny přetíženou myslí. Naše mysl pracuje 24 hodin denně, neustále k ní a skrze ni proudí davy informací a vjemů. Hrnou se na ni ze všech stran. Mysl přijímá, porovnává, vyhodnocuje, třídí, ukládá do paměti... Začne to narozením a končí smrtí těla. Pokud svou mysl neovládáme a neumíme s ní pracovat, pak zcela přirozeně během let ztratí svou pružnost, jasnost a bystrost, unaví se a nepracuje efektivně.

Lidská mysl, primárně nastavená na úroveň trojrozměrného materiálního světa (platí jen to, co vnímám smysly nebo mohu naměřit pomocí přístrojů), obvykle používá pro tuto úroveň běžný 3D mód vnímání. Ten je však omezen pouze na ony 3 fyzickými smysly detekovatelné dimenze, tudíž má docela omezené možnosti. Mysl člověka je mocný nástroj, ve skutečnosti je schopna velkých věcí, pakliže má k dispozici vjemy 6. smyslu – tedy intuice. Disponuje možnostmi, o které se mnohým z nás ani nezdá. Pokud se člověk naučí svou mysl kontrolovat (kontrola myšlenek), je na dobré cestě k pochopení sebe samého i okolního světa. Kontrola mysli mu odhalí způsoby, jakým sám (často nevědomě) přispívá k rozvoji situací ve svém životě. Poznává tvořivou funkci své mysli. Aby dosáhl ve svém životě toho, čeho skutečně chce, je třeba naučit se tento nástroj nejen kontrolovat, ale také ovládat. K tomu slouží pradávné techniky, které dobře znali a používali již naši prapředci. Svědectví o tom (v podobě znaků a symbolů) se nachází na skalních a jeskynních malbách, ve svatyních, kostelech, chrámech, svatých knihách i na předmětech denní potřeby…  (Pokud vás toto téma zajímá, a chcete vidět jasné důkazy - viz obrázky níže a mnohem víc - přečtěte si knihu AllatRa).

Sakrální symboly

(Sakrální symboly zleva - kultura Çatalhöyük, půdorys kaple Panny Marie - symboly kultur staré Evropy) - z knihy AllatRa.

Techniky, jež byly známy našim předkům v různých dobách, jsou v podstatě nástroje vnitřní přeměny člověka. Pomáhají člověku poznat sebe samého, vnitřní svět ticha, v němž nalezne i svou vlastní pravou a ryzí podstatu, Zdroj obrovské moudrosti - svou Duši. Duchovní techniky učí, jak svou mysl přepínat do různých módů a v rozšířených stavech vědomí pak získávat informace ze skutečné reality světa - duchovní reality plné vysokých, dokonalých energií. Dimenzí je celkem 72. Mysl člověka v běžném stavu vnímání – je omezena na 3 dimenze! To je velký rozdíl. Stojí za uvážení, zda se nám vyplatí zůstat ve stavu omezení, a nevyužít těchto Znalostí (když už jsme se o nich dozvěděli) pro zlepšení kvality svého života. Vždyť život je mnohem víc než to, co jsme doposud znali! A my to všechno můžeme poznat osobně (prostřednictvím skutečného vnitřního prožitku), ne jen si o tom něco přečíst. Disponujeme-li informacemi a máme-li v rukou klíče, proč bychom je nevyužili ke svému rozvoji a růstu?

"Člověk mnohému nevěnuje pozornost, pokud to nezná. Ale stačí, aby se skutečné znalosti dotkly jeho čela, Duše se probudí a on nabývá Moudrost. A Moudrost plodí konání…“ Rigden Djappo (kniha AllatRa)

Symbol kříže

Výsledky při duchovní práci se svou myslí se samozřejmě dostavují postupně (nic není hned), ale je tu jedna velmi účinná a efektivní metoda – technika, která očistí mysl tak důkladně, že zůstane jen blažené ticho. Je velmi snadná na provedení a nesmírně uvolňující – Meditace Džbán. Prováděním této techniky brzy rozeznáte nesmyslnost – iluzornost a pomíjivost svých myšlenek, odhalíte jejich tok, rozeznáte jejich útoky na vaše vědomí. Meditace Džbán vás naučí, jak v podstatě „debordelizovat“ svou mysl a své nitro, což je v dnešní informacemi nabité a uspěchané době velmi přínosné.

Jakmile člověk začne činnost své mysli ovládat, naučí se ji „vypínat, přepínat, zapínat“, je odpočinutá a projevuje se až neuvěřitelnou jasností a bystrostí. Odpočatá mysl samozřejmě funguje efektivně a rychle, a pokud jsou jí k dispozici i intuitivní vhledy meditativních prožitků, stává se skutečně moudrou. Taková Mysl, která se střetává s pramenem moudrosti Duše člověka, stává se skutečným nástrojem Tvoření! Možnosti takové mysli jsou omezené pouze představivostí člověka!


Text článku vychází ze Znalostí uvedených v knize AllatRa